Over de vloer hebben/komen

to have (regular) visitors / to be a (regular) visitor Click to listen 
[Dutch phrase of the week]

Twoandahalfmen

"Over de vloer hebben/komen" literally translates to "to have/come over the floor". It is used when people visit your place (frequently). 

Examples:
– "Als Frank over de vloer komt, is er niks dan trammelant." 
("When Frank is visiting, there's nothing but trouble.")

– "Ga je mee naar het strand?" – "Nee, ik heb mensen over de vloer." 
("Do you want to go to the beach (with me/us)?" – "No, I have people visiting." Lit.: "Do you go along to the beach?")

– "Peter en Wendy hebben altijd mensen over de vloer." – "Vermoeiend…" 
("Peter and Wendy always have people visiting their place." – "Tiring…")

– "Rosalie en Pascal zijn geweldige mensen! Ik kom daar graag over de vloer!"
("Rosalie and Pascal are wonderful people! I love to go there regularly!")

Expressions:
– "Met de deur in huis vallen": to get down to business at once, to come straight to the point.

Example:
– "Om met de deur in huis te vallen: dat naveltruitje kan echt niet."
("To come straight to the point: that crop top is a no go.")

Related words:
– Komen: to come [verb] [komen, kwam, is/zijn gekomen].
– Over: over [preposition/adverb].

Example:
– "Ziet Frank die scharrel nog?" – "Nee, het is over en uit."
("Is Frank still seeing that flirt?" – "No, it's over and out.")

– Vloer: floor [noun] [de vloer, de vloeren].

Example:
– "De nieuwe keukenvloer is verschrikkelijk lelijk…"
("The new kitchen floor is terribly ugly…")