Het is geen vetpot

it’s not a fortune, the conditions are poor/miserable
[Dutch phrase of the week]
[het is geen vet-pot] 

‘Pot’ is the Dutch noun generally used for ‘pot’ or ‘jar’. A number of Dutch sayings use ‘pot’ in the context of cooking (‘pots and pans’) and this is one such example. The noun ‘vet’ in ‘vetpot’ means ‘fat’ and I guess that when the ‘pot’ had ‘fat’ in it, life in general was good 🙂 The adjective ‘vet’ is also used in the meaning of wealth (e.g. ‘de zeven vette jaren’: the seven fat years). Nowadays we use the saying when an activity or process does not generate much income/revenue, or when life or conditions are rather miserable.

You may also hear: “dat is geen vetpot” or “het is daar geen vetpot” etc. You will never use the opposite expression (without ‘geen’).

Examples:
“Verdiendt dat een beetje goed, een baan bij de overheid?” – “Nou ja, het is geen vetpot, maar je hebt extra vrije dagen en de stress is minder, en dat is ook wat waard!” 
(“So, does it pay well, working for the government?” – “Well, you won’t make a fortune, but you’ve got extra days of leave and less stress, and that’s worth something too!” Lit. “Does a job at the government earn a bit well?”)

“Het is in India zeker geen vetpot, maar ik heb gehoord dat de middenklasse steeds groter wordt en een redelijk niveau van welvaart weet te handhaven.” 
(“The living conditions in India are rather miserable indeed, but I’ve heard the middle class is getting bigger and bigger and is able to maintain a decent level of prosperity.”)

“Heb je veel geld opgehaald met de collecte?” – “Ik mag niet klagen! Het is geen vetpot, maar genoeg om een verschil te maken! Bovendien is het zo dat alle beetjes helpen!” 
(“Did you raise a lot of money with the charity collection?” – “I can’t complain! It’s not a fortune, but enough to make a difference! Besides, every little helps!”)

“Heb je wat geld opzij kunnen zetten de afgelopen jaren?” – “Ja, zeker wel. Het is geen vetpot, maar genoeg om onvoorziene omstandigheden het hoofd te kunnen bieden.” 
(“Have you been able to set aside some money over the past years?” – “Yes, for sure. Not a whole lot, but enough to cope with unforeseen circumstances.” Note the expression: “het hoofd bieden aan”: to cope with, to resist.)

Related words:
– Pot: pot, jar [noun] [de pot, de potten]. ‘Pot’ is also (derogatory) slang for ‘lesbian’.
– Spaarpot: piggy bank, money box [noun] [de spaarpot, de spaarpotten].
– Binnenlopen: to strike it rich/lucky, cash in [verb] [liep binnen, binnengelopen].

Example:
– “We hebben goedkoop kerstbomen geïmporteerd uit Duitsland en lopen nu enorm binnen door ze te exporteren naar het Midden-Oosten.”
(“We imported Christmas trees from Germany cut-price and are now really cashing in by exporting them to the Middle East.”)

– Verdienen: to earn, to make (money) [verb] [verdiende, verdiend].
– Rijk: rich, wealthy [adjective].