Vertegenwoordigen

to represent Iconspeaker_3 Vertegenwoordigen
[verb]
[ver-te-gen-woor-di-gen, ver-te-gen-woor-dig-de, h. ver-te-gen-woor-digd]

The verb "vertegenwoordigen" contains the word "tegenwoordig", which translates to "present". Related nouns are "vertegenwoordiger": "representative" and "vertegenwoordiging": "representation". 

Examples:
- "In een bedrijf worden de werknemers vertegenwoordigd door de ondernemingsraad (OR)." 
("In a company, the employees are represented by the works council.")

- "Zonder goedkeuring van de verdachte kan ik hem niet vertegenwoordigen in de rechtbank." 
("Without approval of the defendant I cannot represent him in court.")

- "Nederland zullen op het Europese songfestival vertegenwoordigd worden door de 3JS…" – "Dat belooft wat!
("At the European song festival, the Netherlands will be represented by the 3JS…" – "That'll be a blast!")

Related words:
- Spreken voor: to speak for [verb] [spreken voor, sprak voor, h. gesproken voor].

Example:
- "Spreek voor jezelf! Ik hoor in de wandelgangen namelijk iets heel anders…"
("Speak for yourself! The fact is that I hear something completely different through the grapevine…")

- Vertegenwoordiger: representative [noun] [de vertegenwoordiger, de vertegenwoordigers].
- Vertegenwoordiging: representation [noun] [de vertegenwoordiging, de vertegenwoordigingen].
- Woordvoerder: spokesperson [noun] [de woordvoerder, de woordvoerders].