Vliegtuig

(air)plane, aircraft, aeroplane Click to listen
Vliegtuig
[noun]
[het vlieg-tuig, de vlieg-tui-gen]

Today is Dutch Word Of The Day number 747. "Vliegtuig", translated aircraft, seemed appropriate 🙂

"Vliegtuig" is composed of "vlieg" and "tuig", which respectively translate to "fly" and "gear/craft".

Examples:
– "Een Boeing 747 is een groot vliegtuig." 
("A Boeing 747 is a big aeroplane.")

– "Vulkaanas kan schade veroorzaken aan de motoren van een vliegtuig." 
("Volcanic ash can cause damage to the engines of an airplane.")

– "Vliegtuigen mogen niet 's nachts vliegen, dat veroozaakt te veel lawaai." 
("Aircraft are not allowed to fly during the night, that causes too much noise.")

– "Vandaag in de krant: vliegtuig stort neer, 184 doden." 
("Today's headline: plane crashes: 184 dead." Lit.: "Today in the newspaper…")

Expressions:
– "Hij ziet ze vliegen": he's crazy (lit.: he sees 'em fly).

Related words:
– Vleugel: wing [noun] [de vleugel, de vleugels].
Vlucht: 1. flight [noun] [de vlucht, de vluchten]. 2. escape [noun] [de vlucht, de vluchten].

Example:
– "Vlucht KL714 heeft een vertraging van twee en een half uur." – "Dat is vervelend."
("Flight KL714 has a two and a half hour delay." – "That's annoying.")

– Vliegen: to fly [verb] [vliegen, vloog, h. gevlogen].
– Opstijgen: to ascend, to take off [verb] [opstijgen, steeg op, i. opgestegen].
– Landen: to land [verb] [landen, landde, i. geland].
– Neerstorten: to crash [verb] [neerstorten, stortte neer, i. neergestort].
– Toestel: machine [noun] [het toestel, de toestellen].