Ordinair

vulgar, tacky Iconspeaker_3
[adjective/adverb]
[or-di-nair]

Although Dutch "ordinair" can be used in the same meaning as English "ordinary", it’s mainly used in Ordi the meaning of "vulgar" ("vulgair" in Dutch), "tacky", or "uncivilized". Informally, some people use the abbreviation "ordi" for "ordinair".

Examples:
– "Wat een ordinaire jurk, je kunt er recht doorheen kijken!" 
("What a tacky dress, you can see right through it!")

– "Of je dat ordinair vindt of niet, is een kwestie van smaak." 
("If you find that vulgar or not, is a matter of taste.")

– "Hij gebruikt in elke zin minstens drie scheldwoorden; wat een ordinair taalgebruik." 
("He uses at least three swearing words in every sentence; what a vulgar use of language.")

– "Al dat nepgoud maakt het er niet geraffineerder op, het ziet er eerder ordinair uit." 
("All that fake gold doesn’t make it more refined, it rather makes it look tacky.")

– "Ze heeft niet zoveel met al dat bling-bling, dat vindt ze ordinair." 
("She doesn’t really like all that bling-bling, she thinks it’s vulgar.")

Related words:
Tuig: scum [noun] [het tuig, <no plural>].
– Platvloers: coarse, uncivilized [adjective/adverb].

Example:
– "Die comedian heeft erg platvloerse humor."
("That comedian has very rough humor.")

– Onbeschaafd: uncivilized [adjective/adverb].

Bolwerk

bastion, bulwark, stronghold Iconspeaker_3  Bolwerk_2

[noun]
[het bol-werk, de bol-wer-ken]

"Bolwerk" has exactly the same meaning as the English "bulwark": literally, it’s a wall of earth or other material built for defence. It’s also used to denote a defence or safeguard. In its figurative sense, it  points to a high concentration of people who have certain similar views or characteristics. In Dutch, the verb related to "bolwerk" is "bolwerken", which means something like "to cope with" or "to manage".

Examples:
– "Vanuit de bolwerken werden de Nederlandse steden vroeger verdedigd." 
("In the old days, Dutch cities were defended from the bulwarks.")

– "De projectontwikkelaar heeft nieuwe appartementen gebouwd aan het Servaasbolwerk in Utrecht." 
("The real estate developer has built new apartments on the Servaasbulwark in Utrecht ." Note that "Servaasbolwerk" is the name of a street in Utrecht referring to the building that was located there.)

– "Die stad is een bolwerk van kustenaars."  Bolwerk_goede_smaak_3
("That city is a bulwark of artists.")

– "<Plaatje:> Een bolwerk van goede smaak." 
("<Picture:> A bulwark of good taste.")

– "Het is moeilijk ertussen te komen als vrouw: het is een echt mannenbolwerk." 
("It’s difficult to get a position there if you’re a woman: it’s a bulwark of men.")

– "Ik heb twee deadlines en mijn computer is net vastgelopen: ik kan het niet meer bolwerken." 
("I have two deadlines and my computer just crashed: I can’t cope with it any more.")

– "Heb je het te druk of kun je het nog wel bolwerken?" 
("Are you too busy or are you able to manage?")

Related words:
– Bolwerken: to cope with, to manage [verb] [bolwerlen, bolwerkte, h. gebolwerkt].
– Aankunnen: to be able to deal with [verb] [aankunnen, kon aan, h. aangekund].
Zenuwachtig: nervous [adjective].

Dichterbij

closer, nearer Iconspeaker_3
[adverb]
[dich-ter-bij]46188_47761_2

"Dichterbij" is the comparative of "dichtbij" which means "close by". It is composed of "dichter" and "bij". One of the meaning of "bij" is "close" or "near" and when preceded by "dichter", it means "closer" or "nearer". Separately, "dichter" has a totally distinct meaning: "poet".

Examples:
– "Kom eens wat dichterbij, ik kan je niet verstaan." 
("Come a little bit closer, I can’t hear you.")

– "Waarom ga je altijd naar de Aldi supermarkt voor je boodschappen; de Albert Heijn is veel dichterbij!" 
("Why do you always go to the Aldi supermarket for your groceries; the Albert Heijn is much closer!")

– "<Advertentie over Dierentuin Blijdorp:> Dichterbij kun je niet komen."
("<Ad on the Blijdorp Zoo:> You can’t get any closer.")

– "Ben je al wat dichterbij het bereiken van je doel gekomen?" 
("Have you already come a bit closer to achieving your goal?")

– "Treinstation Amsterdam Sloterdijk is dichtbij mijn huis maar Centraal Station is nog dichterbij." 
("Train station Amsterdam Sloterdijk is close to my place but Central Station is even closer.")

– "Kom gerust dichterbij, de hond bijt niet." 
("Don’t be scared to come closer, the dog doesn’t bite.")

– "Vind je het fijn om zo dichtbij je werk te wonen? Ik woon liever wat verder weg." 
("Do you like living so close to your work? I prefer to live a little bit further away.")

– "Hoe ver is het naar de dichtstbijzijnde pinautomaat?" – "Oh, dat is heel dichtbij, hier net om de hoek is er één." 
("How far is it to the nearest ATM?" – "Oh, that’s very close, there’s one just around the corner from here.")

Related words:
– Dichtstbijzijnd: nearest [adjective/adverb].
– Ver: far [adjective/adverb].
– Verder: 1. further, the rest of 2. further, farther (comparative of "ver").
– Dichtbij: close by, near by [adverb].

Maak dat de kat wijs!

I don’t believe a thing of it! Iconspeaker_3
[Dutch phrase of the week]Katwijs_2

Let’s stay in the category Animals a little bit longer with the phrase of this week. "Maak dat de kat wijs!" literally means "make the cat believe it", and really means: "I don’t believe a thing of it!" The verb is "iemand iets wijsmaken" ("make somebody believe something"). It’s not the only expression in which cats play a role, see "De kat uit de boom kijken" and "Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel".

Examples:
– "Ben jij op de maan geweest, in je dromen zeker! Maak dat de kat wijs!" 
("Have you been to the moon, sure, in your dreams! I don’t believe a thing of it!")

– "Mijn buurman had dit jaar bijna de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen." – "Geloof je het zelf? Maak dat de kat wijs!" 
("My neighbour almost won the Nobel Peace Price this year." -"You must be kidding! I don’t believe a thing of it!" Lit.: "Do you believe it yourself? …")

– "Heb je maar twee uur slaap per nacht nodig? Maak dat de kat wijs!" 
("You only need two hours of sleep per night? I don’t believe a thing of it!")

Related words:
– Wijs: wise [adjective/adverb].
– Wijsmaken: to make believe [verb] [maakte wijs, heb wijsgemaakt].
– Kat: cat [noun] [de kat, de katten].
– Katten: to snarl [verb] [katte, heb gekat].
Kater: 1. tom cat 2. hangover [noun] [de kater, de katers].

Navel

navel, belly button Iconspeaker_3
[noun]
[de na-vel, de na-vels]Navel_3

Although it’s not quite the season for crop tops, today’s word is “navel” (“belly button”). As in English, Dutch “navel” can also be used when referring to the navel of oranges, and in some cases when referring to the center of the world (see ‘Extra’).

Examples:
– “De navel is het litteken dat overblijft na het verwijderen van de navelstreng.” 
(“The belly button is the mark that remains after removal of the navel string.”)

– “Toen de metaaldetector afging, vroeg de beveiligingsbeambte of ik misschien een navelpiercing had.”
(“When the metal detector went off, the security guard asked me if I happened to have a navelpiercing.”)

– “Mensen met overgewicht kunnen soms hun eigen navel niet meer zien.”
(“Overweight people can sometimes no longer see their own belly button.”)

Related words:
– Navelsinaasappel: navel orange [noun] [de navelsinaasappel, de navelsinaasappels].
– Navelstaren: to be (consumed by being) focused on oneself [verb] [navelstaarde, heb navelgestaard].

Example:
– “Denk toch ook eens aan anderen in plaats van dat eeuwige navelstaren!”
(“Think about someone else for a change instead of always thinking of yourself!”)

– Naveltruitje: crop top [noun] [het naveltruitje, de naveltruitjes].
– Navelstreng: umbilical cord, navel string [noun] [de navelstreng, de navelstrengen].