Maak dat de kat wijs!

I don’t believe a thing of it! Iconspeaker_3
[Dutch phrase of the week]Katwijs_2

Let’s stay in the category Animals a little bit longer with the phrase of this week. "Maak dat de kat wijs!" literally means "make the cat believe it", and really means: "I don’t believe a thing of it!" The verb is "iemand iets wijsmaken" ("make somebody believe something"). It’s not the only expression in which cats play a role, see "De kat uit de boom kijken" and "Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel".

Examples:
– "Ben jij op de maan geweest, in je dromen zeker! Maak dat de kat wijs!" 
("Have you been to the moon, sure, in your dreams! I don’t believe a thing of it!")

– "Mijn buurman had dit jaar bijna de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen." – "Geloof je het zelf? Maak dat de kat wijs!" 
("My neighbour almost won the Nobel Peace Price this year." -"You must be kidding! I don’t believe a thing of it!" Lit.: "Do you believe it yourself? …")

– "Heb je maar twee uur slaap per nacht nodig? Maak dat de kat wijs!" 
("You only need two hours of sleep per night? I don’t believe a thing of it!")

Related words:
– Wijs: wise [adjective/adverb].
– Wijsmaken: to make believe [verb] [maakte wijs, heb wijsgemaakt].
– Kat: cat [noun] [de kat, de katten].
– Katten: to snarl [verb] [katte, heb gekat].
Kater: 1. tom cat 2. hangover [noun] [de kater, de katers].

Kater

tomcat, hangover, disillusionment [noun] [de kater, de katers] [‘kaa-tur’]

Examples:
1. “Twee vechtende katers hebben me de hele nacht wakker gehouden!”
(“Two fighting tomcats have kept me up all night!”)

2. “De dag na het Interagency feest hadden Sander en Marc een stevige kater.”
(“The day after the Interagency party, Sander and Marc had a substantial hangover.”)

3. “Na een slechte jaarlijkse beoordeling had Frank een behoorlijke kater.”
(“After a bad annual appraisal, Frank was seriously disillusioned.” Literally: “…Frank had/suffered a serious disillusionment.”)

Related words:
1. “Hoofdpijn”: headache.
2. “Misselijk”: nauseous, sick to the stomach.
3. “Overgeven”: to vomit (to be sick).

Example:
– “Ik denk dat ik moet overgeven.”
(“I think I’m going to be sick / throw up / vomit.”)