Elkaar

each other, one another [adverb] Speaker

"Elkaar" usually means "each other" or "one another". However, the meaning often depends on the preposition. Almost any preposition can be combined with "elkaar" (please see Examples). A related word, "mekaar", is used more often in spoken Dutch, and often refers to two people instead of a larger group. "Elkaar" can refer to both two people /things and a larger number of people / things. 

Examples:
– "Ze leken altijd zo gek op elkaar, maar toch zijn ze na een relatie van tien jaar uit elkaar gegaan."  – "Dat meen je niet! Ze passen zo goed bij elkaar!"Elkaar_2
("They always seemed to be crazy about each other, but still they split up after a relationship that lasted ten years. – No way! They are such a great couple!")

– "We komen er wel uit met elkaar."
("We’ll sort it out together.")

– "De bergbeklimmer zakte in elkaar van vermoeidheid toen hij de top had bereikt."
("The mountain climber collapsed of fatigue when he had reached the peak.")

– "Ik snap er niks van: de puzzelstukjes passen maar niet in elkaar."
("I can’t make any sense of it: the parts of the puzzle don’t seem to fit [in each other].")

– "Laten we beginnen met naar elkaar te luisteren."
("Let’s start by listening to each other.")

– "De serveerster stapelde zoveel borden op elkaar dat ze in elkaar zakte onder het gewicht."
("The waitress stagged so many plates on top of each other that she collapsed under the weight.")

– "Laten we mekaar niet voor de gek houden."
("Let’s not fool each other." Lit: "Let’s not take each other for a fool".)

Related words:
– Mekaar: each other, one another [adverb].