Miezeren

to drizzle, to mizzle Iconspeaker_3
[vMotregenerb]
[mie-zer-de, ge-mie-zerd]

As is the case with the verb "regenen", you can only use "miezeren" in the third person singular: "het miezert". A common synonym for "miezeren" is "motregenen", see the Related words.

Examples:
– "Als ik naar buiten kijk, dan word ik niet echt vrolijk; het miezert alleen maar." 
("Looking outside doesn’t really cheer me up; all it does is drizzle." Lit. "when I look outside, I don’t exactly get happy…")

– "Wat wordt het voor weer morgen?" – "Volgens mij gaat het de hele dag miezeren." 
("What will the weather be like tomorrow?" – "I think it will drizzle all day long.")

– "Hoe was je vakantie?" – "Verschrikkelijk, het heeft twee weken gemiezerd en de laatste week kwam het met bakken uit de hemel." 
("How was your holiday?" – "Terrible, it drizzled for two weeks and the last week it poured." Lit.: "it came out of the sky with bins/tanks/containers.")

Related words:
– Miezerig: drizzly, or: tiny, puny, measly [adjective].
– Regen: rain [noun] [de regen, <no plural>].
– Motregen: drizzle [noun] [de motregen, <no plural>].

Example:
– "Ik heb een hekel aan motregen; het regent niet echt, en toch word je helemaal nat."
("I hate drizzle; it does not really rain, and still you get completely wet.")

– Motregenen: to drizzle/mizzle [verb] [motregende, gemotregend].

2 thoughts on “Miezeren

  1. Just for the record, “Met bakken uit de hemel” in English can be either “the floodgates of heaven opened” or just “the heavens opened”.

Comments are closed.