Overgeven

1. to vomit, to throw up, to be sick Iconspeaker_3
[verb]
[o-ver-ge-ven, gaf o-ver, o-ver-ge-ge-ven]

When the food you’ve eaten tries to leave your body via your mouth, you can use the word "overgeven" (after having wiped your mouth with a tissue of course 😉 ).Misselijk

Synonymous to "overgeven" is "braken", or the more informal "kotsen", see the Related words.

Examples:
– "Ik ben misselijk, ik denk dat ik moet overgeven…" 
("I’m (feeling) nauseous…I think I’m going to be sick…")

– "Als je overgeeft, is de kater daarna minder erg." 
("If you throw up, the hangover is less severe afterwards.")

Expressions:
– "Over je nek gaan": to vomit, to be sick. Lit.: to go over one’s neck.

Related words:
– Braken: to vomit, to throw up, to be sick [verb] [braakte, gebraakt].
– Kotsen: to puke [verb] [kotste, gekotst].
– Misselijk: sick, nauseous [adjective].

2. to hand over, to pass Iconspeaker_3
[verb]
[o-ver-ge-ven, gaf o-ver, o-ver-ge-ge-ven]

If an object is transferred from one person to another, you can use "overgeven", literally: to give over. A frequently used synonym is "doorgeven": to pass on.

Examples:
– "De sprinter gaf het stokje over aan zijn teamgenoot." 
("The sprinter handed over the stick to his teammate.")

– "Kun je de pindakaas overgeven, alsjeblieft?" 
("Can you hand over the peanut butter, please?")

Related words:
– Geven: to give [verb] [geven, gaf, gegeven].
– Over: over [adverb/preposition].
– Doorgeven: to pass on [verb] [doorgeven, gaf door, doorgegeven].

Example:
– "De liefde voor het vak wordt van generatie op generatie doorgegeven."
("The love for the trade is passed on from generation to generation.")

3. to surrender (oneself), to give (oneself) up Iconspeaker_3
[reflexive verb]
[zich o-ver-ge-ven, gaf zich o-ver, heeft zich o-ver-ge-ge-ven]

In the context of surrendering oneself, the verb becomes reflexive: "zich overgeven".

Surrender

Examples:
– "Handen omhoog!" – "Niet schieten! Ik geef me over!" 
("Hands up!" – "Don’t shoot! I surrender!")

– "Na een lange onderhandeling hebben de piraten zich aan de marine overgegeven." 
("After a long negotiation, the pirates surrendered to the navy.")

Expressions:
– "Zich gewonnen geven": to give up, to surrender.

Related words:
– Winnen: to win [verb] [winnen, won, gewonnen].
– Verliezen: to lose [verb] [verliezen, verloor, verloren].

Example:
– "Waar ben je bang voor, wat heb je te verliezen?"
("What are you afraid of, what have you got to lose?")

– Opgeven: to give up [verb] [opgeven, gaf op, opgegeven].

4. to indulge in, to surrender oneself to Iconspeaker_3
[reflexive verb]
[zich o-ver-ge-ven, gaf zich o-ver, heeft zich o-ver-ge-ge-ven]

In the context of surrendering oneself to something, the verb is also reflexive, with the preposition "aan" added to it: "zich overgeven aan".

Examples:
– "Kate gaf zich over aan haar chocolade verslaving. Na een uur moest ze overgeven…" 
("Kate surrendered herself to her chocolate addiction. After an hour she had to vomit…")

– "Frank geeft zich altijd over aan zijn melancholische buien."
("Frank always indulges in his melancholy moods.")

Related words:
– Toegeven: to admit [verb] [toegeven, gaf toe toegegeven].