Je het apezuur werken

to work like hell Iconspeaker_3
[Dutch phrase of the week]Hard_werken_2

"Het apezuur" means something like the "heartburn of a monkey". Combined with the verb to work ("je  het apezuur werken") it means something like "to work yourself to death". It can also be combined with the verb to run ("je het apezuur rennen") which means "to run yourself to death".

Examples:
– "Ik ben bekaf, ik heb me de hele dag het apezuur gewerkt." 
("I’m exhausted, I’ve been working like crazy all day long.")

– "Zorg je wel een beetje voor jezelf? Je werkt je de laatste tijd het apezuur!" 
("Are you taking care of yourself? You’re working yourself to death lately!")

Expressions:
– "Je uit de naad werken/rennen/etc.": "To work/run yourself to death".

Example:
– "De hele week werk ik me al uit de naad, minstens 10 uur per dag."
("I’ve been working like hell the entire week already, at least ten hours a day.")

– "Je het apelazarus werken/schrikken": "To work yourself to death/to be scared stiff".

Example:
– "Opeens stond hij in het
pikdonker voor me; ik ben me het apelazarus geschrokken."

("Suddenly he was standing in front of me in the
pitch-darkness; I was scared stiff.")

Related words:
– Aap: monkey, ape [verb] [de aap, de apen].
– Zuur: 1. heartburn [noun] [het zuur, <no plural>]; 2. sour [adverb/adjective].