Levensgevaarlijk

perilous, very dangerous, life-threatening No_audio
[adjective/adverb]
[le-vens-ge-vaar-lijk]

Levensgevaarlijk The general adjective for 'dangerous' in Dutch is 'gevaarlijk', with related noun "(het) gevaar". When things get really dangerous and are potentially life-threatening you can use the word "levensgevaarlijk".

Examples:
– "Als het misgaat in een kerncentrale kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan." 
("When things go wrong in a nuclear power plant, life-threatening situations can occur.")

– "De weg oversteken zonder te kijken is levensgevaarlijk." 
("Crossing the road without looking is perilous.")

– "Ik heb het uitgemaakt, die meid/gast is levensgevaarlijk!" 
("I ended the relationship, that chick/guy is very dangerous!")

– "De inbreker haalde levensgevaarlijke toeren uit om het huis binnen te komen." 
("In order to get into the house the burglar did a few very dangerous things." The expression "toeren uithalen" involves physical action or movement, so in this example the burglar would be hanging off ledges, jumping over fences etc.)

– "Aanraken (der) draden is levensgevaarlijk." 
("Touching of the wires is extremely dangerous." Sometimes you still see the usage of the second case in Dutch, e.g. "der", "des", but it is not common (as opposed to German).)

Related words:
– Gevaarlijk: dangerous [adjective/adverb].
– Gevaar: danger [noun] [het gevaar, de gevaren].

Example:
– "Deelnemen in het verkeer is niet zonder gevaar."
("Participating in traffic is not without danger.")

– Risico: risk [noun] [het risico, de risico's].
– Roekeloos: reckless [adjective/adverb].
Oppassen: to watch out [verb] [paste op, opgepast].