Vergissing

mistake, slip, miscalculation [noun] [de vergissing, de vergissingen] [‘ver-gis-sing’] Iconspeaker_klein

"Vergissing" can be translated as "mistake, slip, error". The verb related to it is "zich vergissen" ("vergiste, vergist"). Note that "zich vergissen" is a reflexive verb, e.g. "I’m mistaken" is translated as "ik vergis me".

Examples:
– "Maak het jezelf niet zo moeilijk, iedereen maakt wel eens een vergissing."
("Don’t be so hard on yourself, everyone makes mistakes from time to time." Note that "wel eens" is translated here as "from time to time". It could also be translated as "occasionally".)

– "Het was een grote vergissing om hem dat geheim te vertellen: nu weet iedereen het!"
("It was a big mistake telling him that secret: now everybody knows (it)!")

– "Als ik mij niet vergis, is de eerste wedstrijd van Nederland 9 juni, tegen Italië. Ik heb er nu al zin in!"
("If I’m not mistaken, The Netherlands play the first match on June 9, against Italy. I’m already looking forward to it!")

– "Ik heb me vergist in haar, ik had haar nooit moeten vertrouwen".
("I misjudged her, I never should’ve trusted her.")

– "Ze kunnen beter niet trouwen als ze nu al constant ruzie hebben, ze begaan/maken een enorme vergissing".
("They’d better not marry if they already argue all the time, they’re making a big mistake.")

– "Vergis je niet, een goede opleiding garandeert niet per se een goede baan."
("Make no mistake, a proper education doesn’t necessarily guarantee a good job.")

– "Ik kan me vergissen, maar het lijkt erop dat het dadelijk gaat regenen."
("I might be mistaken, but it looks like it’s going to rain soon.")

Expressions:
-"Vergissen is menselijk."
("To err is human.")

Related words:
– "Zich vergissen": to make a mistake.
– "De blunder": huge mistake, blunder.
– "De misstap": slip, lapse.
– "De fout": error, fault, mistake.