Bliksem

lightning [noun] [de bliksem, de bliksems] [‘blik-sum’] Iconspeaker_3

Onweer"Thunder and lightning" is translated in Dutch as "donder en bliksem". The two combined are called "onweer" ("thunderstorm"; "weather" in Dutch is "weer"). The related verb is "onweren" and can only be used in the third-person singular "it": "het onweert" ("there is a thunderstorm"). The same is true for the verb "bliksemen": "het bliksemt" translates to something like "there are flashes of lightning".

"Bliksem" is often combined with the verb "inslaan, sloeg in, ingeslagen" ("to strike, struck, struck").

Examples:
– "Gisteravond is de bliksem ingeslagen in twee huizen. Ze brandden volledig uit."
("Last night two houses were struck by lightning. They burnt down completely.")

– "Mijn hond kan niet tegen vuurwerk en onweer."
("My dog can’t stand fireworks and thunderstorms.")

– "Er zit onweer in de lucht: het weer is benauwd en te warm voor de tijd van het jaar."
("There’s a storm brewing: the weather is a bit muggy and too warm for this time of year.")

– "De veiligste plek om te zijn als het onweert, is in de auto, zolang je er maar niet uitkomt!"
("The safest place to be during a thunderstorm is inside a car, as long as you don’t get out!")

– "Tijdens het bliksembezoek van de minister van Defensie aan de troepen in Afghanistan maakte hij bekend wanneer zij terug naar huis konden."
("During the flying visit of the Secretary of State for Defence to the troops in Afghanistan, he announced when they could return home.")

Expressions:
– "Kom als de bliksem naar beneden, we gaan nu!"
("Come down immediately, we’re leaving now!" Instead of ‘als de bliksem’, it’s possible to use ‘als de wiedeweerga’.)

– "Zijn gezicht stond op onweer toen hij zijn ex-vrouw samen met zijn collega zag."
("His face spelled trouble when he saw his former wife together with his colleague.")

Related words:
– "De bliksemschicht": thunderbolt.
– "De bliksemafleider": lightning rod.
– "Het bliksembezoek": flying visit.
– "De blikseminslag": stroke of lightning.
– "De bliksemschade": damage caused by lightning.