Reageren

to react, respond, answer Iconspeaker_3
[verb]
[re-a-ge-ren, re-a-geer-de, ge-re-a-geerd]

Reageren "Reageren" is used when responding to requests or impulses. "To respond to" translates as "reageren op". The verb is also used in the context of chemistry (reacting substances/chemicals).

Examples:
– "Sander heeft Marc een SMS gestuurd, maar zoals te doen gebruikelijk is, reageert Marc niet." 
("Sander sent Marc a text message, but as usual Marc does not respond." Note the expression "zoals te doen gebruikelijk is". This is a bit formal and I like to use it ironically. In general you can say "zoals gewoonlijk".)

– "Zij heeft me een pissige e-mail gestuurd en het leek mij het beste om daar niet op te reageren." 
("She sent me an angry e-mail and I thought it was best not to respond." Note that "pissig" is informal, use "boos" or "kwaad" otherwise.)

– "Hoe reageerde hij toen hij het slechte nieuws hoorde?" 
("How did he respond when he heard the bad news?")

– "Ik reageer gewoon anders op dit soort situaties dan jij. Waarom kun je niet accepteren dat wij niet hetzelfde zijn?" 
("I respond to these kind of situations differently than you do. Why can't you accept that we are not the same?")

– "Ik heb het verzoek ingediend, maar het bestuur heeft nog niet gereageerd." 
("I put in the request but the board has not yet responded.")

– "De applicatie reageert niet meer; herstart Windows of gooi uw computer uit het raam." 
("The application does not respond anymore; restart Windows or throw your computer out of the window.")

Related words:
– Reactie: reaction, response [noun] [de reactie, de reacties].
– Reactietijd: reaction time [noun] [de reactietijd, de reactietijden].
– Reageerbuis: test tube [noun] [de reageerbuis, de reageerbuizen].
– Antwoorden: to answer, to respond [verb] [antwoordde, geantwoord].
– Beantwoorden: to respond to [verb] [beantwoordde, beantwoord].