Tot overmaat van ramp

to make matters worse, on top of everything 
[Dutch phrase of the week]
[tot over-maat van ramp]

Tot_overmaat_van_ramp A "ramp" is a disaster in Dutch, and the noun "overmaat" means 'excess'. This phrase says that something is 'in excess of the disaster at hand'. Not always there has to be a real disaster, it can also pertain to general inconvenience.

Examples:
– "Afgelopen zondag had ik vertraging met de trein en tot overmaat van ramp vielen de metro's ook uit!" 
("Last Sunday I was delayed while travelling by train and to make matters worse the subway/metro/tube (service) was also cancelled.")

– "Tot overmaat van ramp werd bij 2-0 achterstand de sterspeler uit het veld gestuurd." 
("To make matters worse the top player was sent off (the pitch) while still 2-0 behind.")

– "Tot overmaat van ramp is er in de reeds instabiele regio een nieuw conflict ontstaan." 
("To make matters worse a new conflict arose in the already unstable region.")

– "Tot overmaat van ramp komen niet alleen mijn ouders maar ook mijn schoonouders op bezoek; dat wordt wat!" 
("On top of everything not only my parents will visit (us) but also my in-laws; we are in for a treat!")

– "De Japanners hadden de kernramp nog nauwelijks onder controle of er vond, tot overmaat van ramp, al weer een nieuwe aardbeving plaats." 
("The Japanese hardly had the nuclear disaster under control when, to make matters worse, a new earthquake occurred.")

Related words:
– Verergeren: to worsen, to become worse, to deteriorate [verb] [verergerde, verergerd].