Dat staat als een paal boven water

that is an absolute certainty, there is no doubt about it 
[Dutch phrase of the week]
[dat staat als een paal bo-ven wa-ter]

venice-594614_640The earliest version of this saying is “dat staat als een paal”: it’s as firm as a pole in the ground. The current ‘boven water’ version probably has to do with ‘meerpalen’: mooring posts.

You will also see the construction: “Het staat als een paal boven water dat…”: It is an absolute certainty that …

Examples:
– “De straf moet nog bepaald worden, maar dat deze misdadiger voor lange tijd achter de tralies zal verdwijnen, dat staat als een paal boven water.” 
(“The sentence is yet to be determined, but it is an absolute certainty that this criminal will stay behind bars for a long time.” Lit. “… disappear behind bars…”)

– “Ik vind dat we nog niet echt ons best hebben gedaan, echter dat het tussen ons niet lekker loopt, dat staat als een paal boven water.” 
(“I think we have not yet really done our best, however, there is no doubt that things between us don’t run smoothly.”)

– “Het staat als een paal boven water dat overbevissing van de Noordzee de visstand doet afnemen.” 
(“It is an absolute certainty that overfishing of the North Sea will reduce the fish stock.“)

– “Het heeft ongelofelijk veel geld gekost, maar we zullen deze vakantie nooit vergeten, dat staat als een paal boven water.” 
(“It cost an incredible amount of money, but we will never forget this holiday, that is for certain.”)

Expressions:
– “Daar is geen twijfel over mogelijk”: that is an absolute certainty. Lit. : “There is no doubt possible about that.”

Related words:
– Twijfel: doubt [noun] [de twijfel, de twijfels].
– Zekerheid: certainty [noun] [de zekerheid, de zekerheden].

Example:
– “Dat je sterft, is een van de weinige zekerheden in het leven…”
(“Death is one of the few certainties in life.” Lit.: “That one dies, is …”)

– Paal: post, pole, stake [noun] [de paal, de palen].
– Water: water [noun] [het water, de wateren / de waters].

One thought on “Dat staat als een paal boven water

Comments are closed.