Bereid

willing/prepared, ready(-made)
[adjective]
[be-reid

The adjective ‘bereid’ is derived from the verb ‘bereiden’: to prepare/cook, to get ready. However even though it is grammatically correct to translate ‘ik ben bereid’ as ‘I am (/have been) cooked’, in this construct ‘bereid’ typically takes on the meaning of ‘being prepared or willing’.

Examples:
“Ik ben altijd bereid om een vraag van Marsha te beantwoorden…” 
(“I’m always willing to answer a question from Marsha…”)

“Ik twijfel er geen moment aan dat deze kannibalen bereid zijn om ons te bereiden.” 
(“There is no doubt in my mind that these cannibals are willing to cook us (/turn us into a meal).” Lit. “I doubt not a moment…”)

“De vraag is of je bereid bent dat te doen….” – “Ok. Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat ik daartoe bereid ben.” 
(“The question is whether you are prepared to do that…” – “Ok. Honestly speaking, I don’t think I’m prepared to do that.” Note the use of ‘daartoe’.)

“Ben je bereid om voor het werk vaak te reizen?” 
(“Are you willing to travel frequently for work?”)

“Ik ben tot alles bereid om ervoor te zorgen dat jij je goed voelt!” 
(“I am prepared to do anything to ensure that you are happy.” Lit. “that you feel good.”)

“Mijn collega heeft zich bereid verklaard om voor mij in te vallen, mocht dat nodig zijn.” 
(“My colleague has declared himself willing to stand in for me, in case that will be necessary.”)

“Goede vrienden zijn altijd bereid elkaar te helpen, toch?” 
(“Good friends are always willing to help each other, right?”)

“Ik eet liever een vers bereide maaltijd dan een kant-en-klaarmaaltijd. Maar ja, iemand moet hem bereiden!” 
(“I’d rather eat a freshly made meal than a ready-made (microwave) meal. But the thing is, someone needs to prepare it!” In general ‘kant-en-klaar’ means ‘ready-made’ or ‘ready for use’, e.g. ‘een kant-en-klare oplossing’: a solution ready for (immediate) use.)

Related words:
– Klaarmaken: to prepare/cook, to get ready [verb] [maakte klaar, klaargemaakt].
– Bereiden: to prepare/cook [verb] [bereidde, bereid].
– Hulpvaardig: helpful, willing to help [adjective].

– “De mensen zijn hier over het algemeen heel hulpvaardig.”
(“In general the people here are very helpful.”)