Meestal

usually, generally, mostly Iconspeaker_3
[adverb]
[mees-tal]

Trein You can also use the word "gewoonlijk" but "meestal" you will hear "meestal" 🙂 Another common related phrase is "over het algemeen": in general.

Examples:
– "Ga jij met de trein naar het werk?" – "Meestal wel ja." 
("Do you take the train to work?" – "Yes, usually I do.")

– "Het zijn meestal pas afgestudeerden die hier solliciteren, maar we hebben ook vacatures voor professionals." 
("Mostly we have recently graduated people applying for a job, but we also have positions open to professionals.")

– "Ik bestel meestal rode wijn als ik een vleesgerecht kies, maar soms doe ik gewoon een biertje." 
("I usually order red wine when I pick a meat dish, but sometimes I'll just have a beer.")

– "Ik spreek wel eens een meisje aan in de kroeg, maar meestal loopt dat uit op een fiasco." 
("Once in a while I approach a girl in a bar, but usually that results in a total disaster." Note the verb "aanspreken": to approach somebody and talk to the person.)

Related words:
– Gewoonlijk: usually [adverb].
– Over het algemeen: in general, by and large.

Example:
– "Over het algemeen zien wij elkaar één keer in de twee weken."
("In general we see each other once every two weeks.")

– Vaak: often [adverb].
– Regelmatig: regular, frequent [adverb/adjective].
– Gewoonte: habit [noun] [de gewoonte, de gewoontes].