Voorspellen

Nostradamus prophecies book to predict, to forecast, to bode Click to listen
[verb]
[voor-spel-len, voor-spel-de, voor-speld]

"Voorspellen" is used for general prediction but also in the meaning of to prophesy or to foretell. Yesterday's DWOTD unfortunately turned out to be somewhat "voorspellend" (portentous) as 70 Dutch died today in a plane crash.

Examples:
– "Mijn buurvrouw kan de toekomst voorspellen. Tenminste dat beweert ze, maar ik voorspel dat daar niks van waar is." 
("My neighbour can predict the future. At least that is what she claims, but I predict that that is not true at all." Lit. "… that nothing of that is true.")

– "Ik voorspel voor uw zoon een gouden toekomst. Dat is dan 50 euro. Dankuwel." 
("I predict a rosy future for your son. That will be 50 euros. Thank you." Lit.: "golden future".)

– "Dat het zo zou aflopen, had niemand kunnen voorspellen." 
("Nobody could have predicted that it would end this way.")

– "Er is voor vanmiddag mooi weer voorspeld, maar daar merk ik eerlijk gezegd niks van." 
("They forecast nice weather for this afternoon, but I don't really notice it to be honest.")

– "De donkere wolken voorspellen niet veel goeds." 
("The dark clouds bode nothing good.")

– "Het einde der tijden is al diverse keren voorspeld." 
("The end of times/the world has been prophesied several times." Notice the use of the genitive case, it can be used but most of the time you will see it in fixed expressions.)

Related words:
– Voorspellend: portentous [adjective].
Voorspel: foreplay [noun] [het voorspel, de voorspelen].
– Helderziend: clairvoyant [adjective]. The noun is "helderziende".