Maak dat de kat wijs!

I don’t believe a thing of it! Iconspeaker_3
[Dutch phrase of the week]Katwijs_2

Let’s stay in the category Animals a little bit longer with the phrase of this week. "Maak dat de kat wijs!" literally means "make the cat believe it", and really means: "I don’t believe a thing of it!" The verb is "iemand iets wijsmaken" ("make somebody believe something"). It’s not the only expression in which cats play a role, see "De kat uit de boom kijken" and "Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel".

Examples:
– "Ben jij op de maan geweest, in je dromen zeker! Maak dat de kat wijs!" 
("Have you been to the moon, sure, in your dreams! I don’t believe a thing of it!")

– "Mijn buurman had dit jaar bijna de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen." – "Geloof je het zelf? Maak dat de kat wijs!" 
("My neighbour almost won the Nobel Peace Price this year." -"You must be kidding! I don’t believe a thing of it!" Lit.: "Do you believe it yourself? …")

– "Heb je maar twee uur slaap per nacht nodig? Maak dat de kat wijs!" 
("You only need two hours of sleep per night? I don’t believe a thing of it!")

Related words:
– Wijs: wise [adjective/adverb].
– Wijsmaken: to make believe [verb] [maakte wijs, heb wijsgemaakt].
– Kat: cat [noun] [de kat, de katten].
– Katten: to snarl [verb] [katte, heb gekat].
Kater: 1. tom cat 2. hangover [noun] [de kater, de katers].