Kater

tomcat, hangover, disillusionment [noun] [de kater, de katers] [‘kaa-tur’]

Examples:
1. “Twee vechtende katers hebben me de hele nacht wakker gehouden!”
(“Two fighting tomcats have kept me up all night!”)

2. “De dag na het Interagency feest hadden Sander en Marc een stevige kater.”
(“The day after the Interagency party, Sander and Marc had a substantial hangover.”)

3. “Na een slechte jaarlijkse beoordeling had Frank een behoorlijke kater.”
(“After a bad annual appraisal, Frank was seriously disillusioned.” Literally: “…Frank had/suffered a serious disillusionment.”)

Related words:
1. “Hoofdpijn”: headache.
2. “Misselijk”: nauseous, sick to the stomach.
3. “Overgeven”: to vomit (to be sick).

Example:
– “Ik denk dat ik moet overgeven.”
(“I think I’m going to be sick / throw up / vomit.”)