Druppel

drop(let), drip Iconspeaker_3
[noun]
[de drup-pel, de drup-pels]

wet-918506_640A “druppel” is a drop of any liquid. A quite famous expression with “druppel” is “de druppel die de emmer doet overlopen” (“the last drop makes the cup run over”), see Dat doet de deur dicht for more synonymous expressions.

Examples:
– “De bladeren lagen ‘s ochtends vol met druppels dauw.” 
(“The leaves were full of dewdrops in the morning.”)

– “De zweetdruppels liepen in straaltjes over haar hoofd.”
(“The drops of sweat trickled down her face.”)

– “Hij is verkouden; hij heeft een druppel aan zijn neus.”
(“He has a cold; he has a drip on his nose.”)

– “De stemmers druppelden het stemlokaal binnen.”
(“The voters came into the polling station one by one.” Please note that this imples that the station was not crowded.)

– “Ik heb oogdruppels die ik twee keer per dag in mijn ogen druppel.”
(“I have eyedrops that I put in my eyes twice a day.”)

Expressions:
– “De druppel die de emmer doet overlopen”: the last straw.
– “Op elkaar lijken als twee druppels water”: to be like as two peas in a pod. Lit.: “To resemble each other as two drops of water”.

Example:
– “Niet alle tweelingen lijken als twee druppels water op elkaar.”
(“Not all twins are like as two peas in a pod.”)

– “Een druppel op een gloeiende plaat”: (just) a drop in the ocean.

Related words:
– Druppelen: to drip, to drizzle [verb] [druppelde, gedruppeld] [regular weak verb].
– Druppen: to trickle, dribble, spit [verb] [drupte, gedrupt] [regular weak verb].