Alternatief

1. alternative 
[noun]
[het al-ter-na-tief, de al-ter-na-tie-ven]

"Alternatief" can both be a noun or adjective in Dutch. The adjective is covered in 2. below.

Examples:
– "Het spijt me, maar we moeten dit op deze manier doen; er is geen alternatief." 
("I'm sorry, but we have to do this this way; there is no alternative.")

– "We hebben uiteindelijk een vakantiehuisje gehuurd. Er waren wel alternatieven, namelijk een hotel of kamperen, maar dit was verreweg de beste optie." 
("Eventually we rented a holiday home. There were alternatives, namely a hotel or a camping, but by far this was the best option.")

Fiat_panda – "Helaas hebben we dat model niet meer, maar als alternatief kan ik u een Fiat Panda aanbieden." – "Pardon? Ik heb een Audi Q7 gereserveerd. Gereserveerd is gereserveerd toch?"  Audi_Q7
("Unfortunately that model is not available anymore, but as an alternative I can offer you a Fiat Panda." – "Excuse me? I reserved an Audi Q7. Reserved means reserved, right?")

– "Ik vind Konrad's suggestie een goed alternatief. Laten we dat doen!" 
("I think that Konrad's suggestion is a good alternative. Let's do that!")

Related words:
– Mogelijkheid: possibility, opportunity [noun] [de mogelijkheid, de mogelijkheden].
Anders: different [adverb].
– Vervanging: replacement [noun] [de vervanging, de vervangingen].

2. alternative, countercultural, non-conformist 
[adjective]
[al-ter-na-tief]

Alternative The adjective 'alternatief' is also used in the meaning of countercultural, e.g. alternative music/films/clothing/scene. People who have adopted and express an alternative lifestyle are sometimes referred to as "alto's". I used to be an 'alto' in my teenage years, back then closely linked to grunge music, with long hair, black clothes and a nose-piercing :-) 

Examples:
– "Vanmiddag zullen wij u een alternatief plan presenteren, wellicht dat dat u wel zal bevallen." 
("This afternoon we will present an alternative plan to you, perhaps this (plan) will please you.")

– "Ik heb een alternatieve vakantiebestemming gevonden die wij, denk ik, allebei leuk vinden. Zullen we er vanavond even naar kijken?" 
("I have found an alternative holiday destination that both of us will like, I think. Shall we look at it together tonight?")

– "Het kabinet heeft een alternatieve begroting gepresenteerd aan het parlement." 
("The cabinet has presented a counter budget to the parliament.")

– "De band heeft voornamelijk getoerd in het alternatieve clubcircuit." 
("The band has toured mainly in the alternative club scene.")

– "Sander droeg vroeger alternatieve kleding en hing op school rond met andere alto's." 
("Sander used to wear alternative clothing and at school he hung out with other alto's.")

– "Mijn moeder gelooft alleen in alternatieve geneeswijzen, maar ik weet het zo net nog niet." 
("My mother only believes in alternative treatments, but I'm not entirely convinced myself.")

Related words:
– Alto: person with a countercultural lifestyle [noun] [de alto, de alto's].
– Ander: different, alternative [adjective].
Vervangend: replacing [adjective].
– Mogelijk: possible [adjective].
– Stroming: movement, trend [noun] [de stroming, de stromingen].