Namelijk

Namelijk 1. namely, that is (to say) Iconspeaker_3
[adverb]
[na-me-lijk]

"Namelijk" is very commonly used in Dutch however for some reason it does not seem to appear in any of the examples we have given so far. So this is the moment!

In the first translation of "namelijk" you can also use "te weten", see the Related Words.

Examples:
– "Het polynoom f(X) = X^2 – X heeft twee nulpunten, namelijk X=0 en X=1." 
("The polynomial f(X) = X^2 – X has two roots, namely X=0 and X=1.")

– "Het woord 'allochtonen' wordt vaak op twee manieren gebruikt, namelijk 'westerse allochtonen' en 'niet-westerse allochtonen'." 
("The word 'allochtonen' is often used in two ways, namely 'westerse allochtonen' and 'niet-westerse allochtonen'.")

– "Er zijn hier twee draadloze netwerken actief, namelijk die van mij en die van de 'Bagels & Beans'." 
("Two wireless networks are active here, namely, mine and the one of 'Bagels & Beans'.")

Related words:
– Opsommen: to sum up [verb] [somde op, opgesomd].
– Te weten: namely, that is / those are.

Example:
– "De buren hebben drie kinderen, te weten: Rogier, Maarten en Yvette."
("The neighbours have three children, those are: Rogier, Maarten and Yvette.")

2. as it happens, the fact (of the matter) is Iconspeaker_3
[adverb]
[na-me-lijk]

This is where it can become confusing; you can also use "namelijk" in the translation of "as it happens", "you see", "the fact of the matter is"… It seems somewhat redundant but you can include it if you want to emphasize that you are giving an explanation/motivation.

Examples:
– "Vandaag is de DWOTD "Namelijk". Daar had Ida namelijk om gevraagd!" 
("Today the DWOTD is "Namelijk". Ida had asked for it you see!")

– "Het spijt me, ik kan u de weg niet wijzen. We zijn hier namelijk net zelf komen wonen!" 
("I'm sorry, I can't give you directions. It so happens that we've just moved here ourselves!")

– "Vindt u het goed als ik u morgen hierover terugbel? Ik verwacht namelijk een belangrijk telefoontje." 
("Do you mind if I call you back tomorrow on this matter? The thing is, I'm expecting an important phone call.")

– "Nee dat kan niet. Het zit namelijk zo…" 
("No, that's not possible. The fact of the matter is …")

– "Het is niet waar dat ik wil dat je me met rust laat. Ik hou namelijk van je en ik mis je!" 
("It's not true that I want you to leave me alone. Fact is that I love you and I miss you!")

6 thoughts on “Namelijk

 1. Namelijk
  Meaning 1. Can sound good sometimes to use English ‘to wit’for ‘te weten’ (e.g. ‘to wit Rogier, Maarten and Yvette’).
  Meaning 2. Each of your examples has two Dutch sentences translated into two English sentences. Often far better to translate ‘namelijk’ as ‘because’ and run the two sentences together.

 2. I wonder whether namelijk (meaning 2) is a good equivalent for the word ‘basically’. I use ‘basically’ all the time in English. Basically, it means ‘when it comes down to it’ (oops I did it again!). However, it doesn’t really serve much of a purpose (like ‘really’ here too). I suppose it’s what the Dutch call a stopwoord.
  I had also recently worked out meaning 2 for myself and have found myself using it increasingly often. Good to see confirmation that I was on the right lines and not sounding like an idiot (again).

 3. I’ve really struggled with understanding how this word operates (in sense 2). Your explanation that it is a somewhat redundant but commonly used adverb for emphasizing an explanation/motivation makes sense. And it makes sense hearing it in Dutch, but it still seems to translate somewhat awkwardly into English.

  Here are several examples from Anne Frank. (It seems to me that “you see” is generally the best translation):

  Onze schuilplaats is nu pas een echte schuilplaats geworden. Mijnheer Kugler vond het namelijk beter om voor onze toegangsdeur een kast te plaatsen (omdat er veel huiszoekingen voor verstopte fietsen gehouden worden). (21 aug 1942)
  Our hideout has only now become a true hideout. You see, Mr. Kugler thought it would be better to put a bookcase in front of our entranceway (because so many houses are being raided for hidden bicycles).

  Ik zocht naar een gelegenheid om ongemerkt in het kamertje te blijven en hem aan de klets te houden, en die gelegenheid deed zich gisteren voor. Peter heeft namelijk plotseling een manie voor kruiswoordpuzzels gekregen. (6 jan 44)
  I was looking for an excuse to hang around his room unnoticed and make small talk, and yesterday I got the chance. You see, Peter has suddenly developed a craze for crossword puzzles.

  Verleden week hadden we een kleine interruptie in ons zo eentonige leven, het kwam door een boek over vrouwen en Peter. Je moet namelijk weten dat Margot en Peter haast alle boeken die Mijnheer Kleiman ons leent, mogen lezen. (2 sep 1942)
  Last week we had a slight interruption in our monotonous lives, all because of a book about women… and Peter. The thing you should know is, is that Margot and Peter are allowed to read just about all the books Mr. Kleiman loans us.

  ‘Je moet namelijk weten dat…’ seems to be especially redundant. It seems to be the equivalent to the equally redundant: “The thing you should know is, is that…”
  (Obama is famous for using “is, is” statements.)

 4. Could it be that the nuances are expressed by highlighting the overlap or distinction between namelijk and voornamelijk, as one exists?

  • Hi!
   Interesting word ‘voornamelijk’; but it used in a very different way. ‘Voornamelijk’ translates as ‘mainly’ or ‘principally’, e.g.

   “Ik lees voornamelijk science-fictionboeken, maar ook af en toe een roman.”; or

   “Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de conclusies van het rapport.”

Comments are closed.