Nee heb je, ja kun je krijgen

you never know until you ask, it doesn’t hurt to ask, nothing ventured nothing gained 
[Dutch phrase of the week]
[nee heb je, ja kun je krij-gen]

couple-915991_640Literally this phrase says: “You have (a) no, (a) yes you can get”. You use it to say that you can only benefit from trying something because when it fails, you are back to where you were before trying. Depending on the context, it can be translated as ‘nothing ventured, nothing gained’ or along the lines of ‘it doesn’t hurt to ask’.

Examples:
– “Ik durf haar niet uit te vragen, volgens mij ziet ze mij niet staan…” – “Doe het gewoon man, nee heb je, ja kun je krijgen!” 
(“I don’t dare to ask her out, I think she looks right through me…” – “Just do it man, nothing ventured nothing gained!” Lit. :”I think she does not see me standing…”)

– “Ik zou het gewoon proberen als ik jou was, ik bedoel, nee heb je, ja kun je krijgen!” 
(“I would just try it if I were you, I mean, you never know your luck!”)

– “Denk je dat we deze rekening kunnen declareren?” – “Ik weet het niet, maar we doen het gewoon, nee heb je, ja kun je krijgen! Ja toch? Of ben ik nou gek?!” 
(“Do you think we can declare this bill?” – “I don’t know, but let’s just try, nothing ventured nothing gained! Why not! Or am I the crazy one here?!”)

– “Die stoelen op de eerste rij zijn nog onbezet, zouden ze gereserveerd zijn?” – “Vraag het even aan die man daar, nee heb je, ja kun je krijgen.” 
(“Those chairs on the first row are still unoccupied, do you think they are reserved?” – “Ask that man over there, it doesn’t hurt to ask.”)

– “Ik heb al twee jaar geen loonsverhoging gehad, en ik vind eigenlijk dat ik dat nu wel verdiend heb.” – “Bespreek het met je leidinggevende, nee heb je, ja kun je krijgen!” 
(“I haven’t had a pay increase in two years, and actually I believe I have earned it by now.” – “Talk to your manager about it, you never know until you ask!”)

Expressions:
– “Nooit geschoten is altijd mis”: nothing ventured, nothing gained. Lit. “Never shot is always a miss”.
– “Wie niet waagt, die niet wint”: nothing ventured, nothing gained. Lit. “The one who doesn’t take risk, does not win”.

Related words:
Krijgen: to get/receive/obtain [verb] [kreeg, gekregen].
– Wagen: to dare, to take risk [verb] [waagde, gewaagd].

One thought on “Nee heb je, ja kun je krijgen

Comments are closed.