Beroerd

miserable, nasty, rotten, awful [adjective] Iconspeaker_3

"Beroerd" is synonymous to "belabberd". It also indicates an opposite state of well-being. Like "belabberd", "beroerd" can be used for mental and physical state, situations and performance.

Sickdog

Examples:
– "Ik heb flinke keelpijn, ik voel me erg beroerd." 
("My have a very sore throat, I feel really miserable.")

– "Vanochtend had ik een gigantische kater, ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld…"
("This morning I had a terrible hangover, I’ve never felt so miserable…")

– "De situatie in Congo is beroerd nu de oorlog tussen de Hutu’s en de Tutsi’s weer begonnen is." 
("The situation in Congo is nasty now the war between the Hutus and the Tutsis has started again.")

– "10 km in twee en een half uur? Dat is een beroerde prestatie van Frank…" 
("10km in two and a half hour? That’s a lousy achievement of Frank….")

Expressions:
– "De beroerdste niet zijn": to be not that difficult. (Used to indicate one’s flexible attitude)

Example:
– "Liefie, wil jij de afwas doen?" – Tuurlijk scheetje, ik ben de beroerdste niet."
("Sweetie, do you want to do the dishes?" – "Of course my little darling, I’m not that difficult.")

Related words:
Belabberd: lousy, miserable [adjective].
– Slecht: bad [adjective].