Toekomst

future Click to listen 
Toekomst

[noun]
[de toe-komst, <no plural>]

"Toekomst" is composed of "toe" en "komst", which respectively translate to "to" and "coming/arrival". The "toekomst" is the time that is coming to us: the future.

Examples:
– "Niemand kan de toekomst voorspellen." 
("Nobody can predict the future.")

– "Je kunt op mijn steun rekenen, nu en in de toekomst." 
("You can count on my support, now and in the future.")

– "Het is de verwachting dat Sophia een glorieuze toekomst wacht." 
("It is expected that a glorious future awaits Sophia." Lit.: "It is the expectation that…")

Expressions:
– "De tijd zal het leren": time will tell.
– "In het verschiet liggen": to lie ahead.

Example:
– "Frank manager? Dan ligt er veel trammelant in het verschiet…"
("Frank manager? Then a lot of trouble lies ahead…")

Related words:
Geschiedenis: history [noun] [de geschiedenis, de geschiedenissen].
– Heden: 1. present [noun] [het heden, <no plural>]. 2. today [adverb].
– Tijd: time [noun] [de tijd, de tijden].

Example:

"Bedankt voor uw tijd." – "Graag gedaan.
"

("Thank you for your time." – "You're welcome.")

– Verleden: past [noun] [het verleden, <no plural>].

Example:
– "Drievoudig is de gang des tijds: dralend komt de toekomst nader, pijlsnel is vervlogen het heden, eeuwig stil staat het verleden <Schiller>."
("Threefold the stride of time: loitering slow, the future creepeth; arrow-swift, the present sweepeth; and motionless forever stands the past. <Schiller>")

3 thoughts on “Toekomst

 1. – “Het is de verwachting dat Sophia een glorieuze toekomst wacht.”
  Zou je niet beter kunnen zeggen:
  “Het is te verwachten dat…”
  Of: “Je zou kunnen verwachten…”
  (‘Het is de verwachting’, is meen ik wat minder goed Nederlands)

 2. Hi Matti,
  I agree with you that it does not sound natural in this case. I think that is because Sophia’s “future” is in fact implied to be the ‘not near future’.
  In the example, “Het is de verwachting dat mevrouw volgende week het ziekenhuis kan verlaten”, the use of ‘het is de verwachting’ sounds quite OK to me. But I think that has to do with the near future of ‘volgende week’.
  Anyways, I could be far off of course :-0

Comments are closed.