Waardeloos

useless, worthless, no good at all Iconspeaker_3 Waardeloos
[adjective]
[waar-de-loos]

"Waardeloos" is composed of "waarde" and "loos", which respectively translate to "worth/value" and "-less".

In English there's a very good translation for "waardeloos zijn" (to be worthless/no good at all): to suck. And because we liked it so much, we even introduced the figurative meaning back into (informal) Dutch: "zuigen" is used when something is no good at all, see also Related words.

Examples:
– "Franks presentatie was echt waardeloos…balen…" 
("Frank's presentation was really no good at all…disappointing…")

– "Nuchter zijn terwijl de rest dronken is, is echt waardeloos!" 
("To be sober while the rest is drunk really sucks!")

– "Alweer een remspoor in het toiletpot…echt waardeloos!" 
("Again a skid mark in the toilet bowl…that really sucks!")

– "Mijn huisbaas is echt een waardeloze vent… als er iets kapot is, duurt het een eeuwigheid voordat hij het repareert." 
("My landlord is really a worthless guy…when something is broken, it takes an eternity for him to fix it.")

Expressions:
– "De moeite niet waard": not worth the effort.

Related words:
Ellende: misery, distress [noun] [de ellende, <no plural>].
– Goed: good [adjective].
– Slecht: bad [adjective].
– Waarde: value [noun] [de waarde, de waarden/waardes].
Waarderen: 1. to appreciate 2. to value [verb] [waarderen, waardeerde, h. gewaardeerd].
– Zuigen: to suck [verb] [zuigen, zoog, gezogen].

Example:
– "Hoe gaat het met je?" – "Kommer en kwel, jongen…" – "Dat zuigt, gast…"
("How are you?" – "All sorrow and misery, buddy…" – "That sucks dude…")