Slapjanus

wimp, softie, sissy, weakling 
[noun]
[de slap-ja-nus, de slap-ja-nus-sen]

Slapjanus "Slapjanus" is derived from the adjective "slap": weak, soft, feeble. A "slapjanus" is somebody who can both be physically weak (little strength) and mentally weak (no determination, no motivation, can't get things done etc.). You will also hear "softie" (derived from the English 'soft') or 'watje'.

Examples:
– "Ik ga Yvette helpen verhuizen." – "Kan haar vriend niet helpen?" – "Jawel, maar hij is een beetje een slapjanus." 
("I'm going to help Yvette move (house)." – "Isn't her boyfriend able to help?" – "Yes he is, but he is a bit of a softie.")

– "Aan slapjanussen hebben we niets in deze steeds harder wordende wereld!" 
("Wimps are of no use to us in this ever toughening world!")

– "Ik ben zijn geklaag zat, als hij een slapjanus wil zijn, prima, maar val mij er niet mee lastig!" 
("I'm sick of his whining, if he wants to be a sissy, fine, but don't bother me with it!")

Related words:
– Slap: weak, soft, feeble [adjective].
– Slappeling: weakling, wimp, softie [noun] [de slappeling, de slappelingen].

Example:
– "Jij slappeling! Geef je nu al op? Kom op, het is nog maar 200 kilometer naar Mordor!"
("You weakling! Are you giving up already? Come on, it's only 200 kilometres left to Mordor!")

– Soft: soft, weak [adjective, from English].
Watje: sissy, wimp [noun] [het watje, de watjes].
– Zwak: weak [adjective].