Klagen

to complain, to lament, to wail [verb] [klaag-de, ge-klaagd] Iconspeaker_3

The Dutch have always something to complain about: the weather, their neighbours, the government. The Dutch word for the verb "complain" is "klagen". The related noun is "klacht": "complaint". If you want to file a complaint, you say "ik wil een klacht indienen". Complain

Examples:
– "Ik klaag niet gauw." 
("I’m not one to complain." Lit.: "I don’t complain easily/quickly.")

– "Frank klaagt al jaren over zijn salaris, de zeur." 
("Frank is complaining about his salary for years, the nag.")

– "Ik mag niet klagen." 
("I musn’t complain.")

– "<dokter tegen patiënt> Kunt u mij precies vertellen wat uw klachten zijn?" 
("<doctor to patient> Can you tell me exactly what your complaints are?")

Expressions:
– "Steen en been klagen": to complain loudly/bitterly.
– "Het is god(s)geklaagd": it’s scandalous, it cries to (high) Heaven.

Example:
– "Er is nog steeds hongersnood in de wereld, het is godgeklaagd!"
("People still die of starvation in the world, it’s scandalous!")

Related words:
– Klacht: complaint [noun] [de klacht, de klachten].

Example:
– "Ik wil niet dat dit in de doofpot wordt gestopt. Ik dien een officiële klacht in!"
("I don’t want this to be covered up. I will file an official complaint!")

– Pijn: pain [noun] [de pijn, de pijnen].
– Zeuren: to whine, to nag [verb] [zeurde, gezeurd].
Zeur: nag [noun] [de zeur, de zeuren].