Oor

ear Iconspeaker_3
[noun] Dumbo
[het oor, de o-ren]

"Oor" translates to "ear". Related verb is "horen": "to hear". Don't confuse "oor" with "oog": "eye". There are a lot of expression with "oor", check them out at the section Expressions!

Examples:
– "Haar oren zijn de mooiste in de wereld, perfect gewoon…" 
("Her ears are the most beautiful in the world, just perfect…")

– "De manier waarop ze aan mijn oren knabbelde…ik mis haar verschrikkelijk…" 
("The way she nibbled my ears…I miss her terribly…")

– " <uit: Roodkapje> Grootmoeder, wat heeft u grote oren…" – "Dan kan ik je beter horen, kind!" 
("<from: Little Red Riding Hood> Grandmother, what big ears you have…" – "All the better to hear with my child!")

– "Ik luister wel, maar ik hoor niks…" – "Je moet je oren laten nakijken, volgens mij word je doof…" 
("I am listening, but I'm not hearing anything…" – "You have got to get your ears checked, I think you're getting deaf…")

Expressions:
– "Wie niet horen wil, moet voelen": (lit.: who won't hear, must feel) he that will not be taught must suffer.
– "Ergens oren naar hebben": (lit.: to have ears for something) to like an/the idea.
– "Het gaat het ene oor in, en het andere weer uit": it goes in at one ear and out at the other.
– "Een en al oor zijn": to be all ears.
– "Op een oor liggen": (lit.: to lay on one ear) to sleep, to be in bed.
– "Zijn oren spitsen": to prick up one's ears.
– "Iemand om zijn oren slaan": to box a person's ears.
– "Ter ore komen": to come to ears.
– "Tot over de oren in het werk / in de schuld zitten: to be up to one's ears in work / debt.
– "Tot over zijn/haar oren verliefd zijn": to be head over heels.

Related words:
– Doof: deaf [adjective].
– Flapoor: lop ear [noun] [het flapoor, de flaporen].
– Gehoorzaam: obedient [adjective].
– Horen: to hear [verb] [horen, hoorde, h. gehoord].
– Oorbel: earring [noun] [de oorbel, de oorbellen].

Example:
– "Dat zijn prachtige oorbellen! Waar heb je die vandaan?"
("Those are beautiful earrings! Where did you get them?")

– Oorlel: earlobe [noun] [de oorlel, de oorlellen].
– Oorsmeer: ear wax [noun] [het oorsmeer, <no plural>].

Extra:
Check out this song by former Dutch ska band "Doe Maar". The lyrics contain the lines: "…tot over mijn oren smoorverliefd op jou…"

OOR is also the oldest currently published music magazine in the Netherlands. Check it out at www.oor.nl.

Vertegenwoordigen

to represent Iconspeaker_3 Vertegenwoordigen
[verb]
[ver-te-gen-woor-di-gen, ver-te-gen-woor-dig-de, h. ver-te-gen-woor-digd]

The verb "vertegenwoordigen" contains the word "tegenwoordig", which translates to "present". Related nouns are "vertegenwoordiger": "representative" and "vertegenwoordiging": "representation". 

Examples:
– "In een bedrijf worden de werknemers vertegenwoordigd door de ondernemingsraad (OR)." 
("In a company, the employees are represented by the works council.")

– "Zonder goedkeuring van de verdachte kan ik hem niet vertegenwoordigen in de rechtbank." 
("Without approval of the defendant I cannot represent him in court.")

– "Nederland zullen op het Europese songfestival vertegenwoordigd worden door de 3JS…" – "Dat belooft wat!
("At the European song festival, the Netherlands will be represented by the 3JS…" – "That'll be a blast!")

Related words:
– Spreken voor: to speak for [verb] [spreken voor, sprak voor, h. gesproken voor].

Example:
– "Spreek voor jezelf! Ik hoor in de wandelgangen namelijk iets heel anders…"
("Speak for yourself! The fact is that I hear something completely different through the grapevine…")

– Vertegenwoordiger: representative [noun] [de vertegenwoordiger, de vertegenwoordigers].
– Vertegenwoordiging: representation [noun] [de vertegenwoordiging, de vertegenwoordigingen].
– Woordvoerder: spokesperson [noun] [de woordvoerder, de woordvoerders].

Iets in de wandelgang(en) horen

to hear something through the grapevine, to hear informally Iconspeaker_3
[Dutch phrase of the week] 

"Wandelgang" is composed of "wandel" and "gang", which respectively translate to "walk/stroll" and "hallway/corridor". As an expression, "iets in de wandelgangen horen" is used in a situation where information is informally acquired.

Examples:Marvin gaye
– "Ik hoorde in de wandelgangen dat je niet veel langer de mijne zou zijn…" 
("I heard it through the grapevine, not much longer you would be mine…")

– "Ik hoorde in de wandelgangen dat Frank zijn baan zal verliezen." 
("I heard it through the grapevine that Frank will lose his job.")

– "Ik heb veel gelobbyd via mijn informele netwerken, nu hoor ik in de wandelgangen dat mijn advies door het management zal worden gevolgd." 
("I've lobbied a great deal via my informal networks, now I hear it through the grapevine that my advice will be followed by the management.")

Expressions:
– "Tussen neus en lippen door": informally.

Example:
– "Ik begreep tussen neus en lippen door dat Daniel achterdochtig had gereageerd. Klopt dat?"
("I understood informally that Daniel had reacted with suspicion. Is that right?")

– "Tussen de regels door": between the lines.
– "Van horen zeggen": hear say.

Related words:
Gang: hallway, corridor [noun] [de gang, de gangen].
– Gerucht: rumour [noun] [het gerucht, de geruchten].

Example:
– "Het gerucht doet de ronde dat…"
("Rumour has it that…")

– Wandelen: to walk, to stroll [verb] [wandelen, wandelde, h. gewandeld].

Verwarming

heating, heater, radiator Iconspeaker_3 Verwarming
[noun]
[de ver-war-ming, de ver-war-ming-en]

"Verwarming" contains "warm" which translates to "warm". Related verb is "verwarmen", which translates to "to heat" or "to warm".

"Verwarming" can refer to the entire heating system or a (single) radiator unit.

Examples:
– "Ik lees graag een boek bij de verwarming. Dat is voor mij een heerlijk tijdverdrijf." 
("I like to read a book near a warm radiator. That's wonderful pastime for me.")

– "De verwarming is uitgevallen!" – "Praat me er niet van, ik heb al een monteur gebeld…" 
("The heating is not working!" – "Don't get me started, I've already called a mechanic…")

– "Door de aardbeving doet de vewarming het niet meer, wat een ellende..." 
("Due to the earthquake, the heating is no longer working, such misery…")

Expressions:
– "Er warmpjes bij zitten": to be comfortably/well off, to have a lot of money.

Example:
– "Frank is arm, maar zijn ouders zitten er warmpjes bij…"
("Frank is poor, but his parents are well off…")

Related words:
– Airco/airconditioning: airconditioning, airconditioner [noun] [de airco, de airco's].

Example:
– "Het wordt warm hierbinnen, mag de airco aan?"
("It's getting hot in here, can I switch on the airconditioning?")

Hartverwarmend: heartwarming [adjective].
– Radiator: radiator [noun] [de radiator, de radiatoren].
Kachel: heater, stove [noun] [de kachel, de kachels].
– Verwarmen: to heat, to warm [verb] [verwarmen, verwarmde, h. verwarmd].
– Warm: warm, hot [adjective].

Extra:
Most modern Dutch houses have some kind of central heating system, called "centrale verwarming" or "CV(-installatie)". Core of the system is usually a gas-heated  "CV-ketel" (boiler or heater). In older houses you may also find "gasverwarming" units (gas heaters). And in some parts of the country you may also have "stadsverwarming" (district heating).

Aardbeving

earthquake Iconspeaker_3 Aardbeving-tafel
[noun]
[de aard-be-ving, de aard-be-ving-en]

"Aardbeving" is composed of "aard" – from "aarde" – and "beving", which respectively translate to "earth" and "tremor/shake".

Examples:
– "Japan is vanmorgen getroffen door een zware aardbeving." 
("Japan has been struck by a major earthquake this morning.")

– "De aardbeving heeft een grote tsunami veroorzaakt, de situatie is nu zeer ernstig." 
("The earthquake has caused a big tsunami, the situation is very serious now.")

– "Tijdens de aardbeving in Christchurch zijn er meer dan honderd slachtoffers gevallen…" – "Verschrikkelijk!" 
("During the earthquake in Christchurch more than a hundred lives were lost." Lit.: "…casualties have fallen.")

Expressions:
– "Ik sta op mijn benen te trillen": my legs are shaking. Lit.: "I'm shaking on my legs".
– "Beven van (de) angst": to tremble with fear.

Example:
– "De kinderen beefden van angst toen de bullebak tegen hen schreeuwde."
("The children trembled with fear when the bully cried out against them.")

Related words:
– Aarde: earth, dirt, ground [noun] [de aarde, de aardes].
– Beven: to tremor, to tremble, to shake [verb] [beven, beefde, h. gebeefd].
– Trillen: to tremor, to tremble, to shake [verb] [trillen, trilde, h. getrild].
– Trilling: tremor, vibration [noun] [de trilling, de trillingen].

Example:
– "Voel je die trillingen in de tafel? Het zal toch geen aardbeving zijn?"
("Do you feel those vibrations in the table? That's not an earthquake, is it?")

– Schaal van Richter: Richter scale.