Anders

1. different (from) [adjective, predicative only]

Examples:
– "De lay-out van de DWOTD website is anders dan vorige week."
("The DWOTD website lay out is different from last week." Press Ctrl+F5 if you don’t see the layout change… 🙂 )

– "Het weer kan in Nederland elke dag anders zijn."
("In The Netherlands, the weather can be different every day.")

– <Ober>: "Wilt u misschien iets anders drinken meneer?"
(<Waiter>: "Would you (perhaps) like to drink something else, sir?" See also "DWOTD 69. Ober".)

– "Frank gedroeg zich vandaag anders dan anders op het werk."
("Frank was behaving unlike his usual self today at work.")

– "Hoe voel je je?" – "Ik weet het niet, gewoon… anders."
(<in a relationship crisis:> "How do you feel?" – "I don’t know, just… different.")

2. otherwise/differently [adverb]

Examples:
– "Het ging anders dan ik had verwacht."
("Things went differently than I had expected!")

– "Frank is waarschijnlijk ziek, anders was hij er wel geweest vandaag."
("Frank is probably ill, otherwise he would have been here today.")

– "In dictaturen worden andersdenkenden vervolgd."
("In dictatorships, dissidents are prosecuted." Literally: "…differently thinkers are prosecuted.")

Related words:
– "Verschillend": different.
– "Verschillen": to differ.
– "Afwijkend": deviant.