Baan

1. job [noun] [de baan, de banen] [‘baan‘]

"Baan" is only used for "job" in the meaning of your daily work or a position/post in a company. Expressions such as "nice job" or, "that should do the job", are not translated with "baan".

Examples:
– "Ik ben op zoek naar een nieuwe baan."
("I’m looking for a new job." Lit.: "I’m on (the) search for a new job.")

– "De perfecte baan bestaat niet."
("There’s no such thing as a perfect job." Lit.: "The perfect job does not exist.")

– "Veel scholieren hebben een vakantiebaantje in de zomer."
("Many high/secondary school students have a summer job." Lit.: "… have a little holiday job in the summer.")

Related word:
– "Bijbaantje": job on the side.
– "Vacature": vacancy.

2. lane, strip, track, court [noun] [de baan, de banen] [‘baan‘]

Examples:
– "Je moet hier van baan wisselen schatje, anders rijden we de verkeerde kant op!"
("You should switch lanes here honey, or we’ll head in the wrong direction!")

– "In Nederland zijn er veel tweebaans snelwegen."
("In the Netherlands, there are many two-lane motor/freeways.")

– "Hoeveel landingsbanen heeft Schiphol?"
("How many landing-strips does Schiphol Airport have?")

– "Er zijn veel tennisbanen op Wimbledon."
("Wimbledon has many tennis courts." Lit.: "There are many…")

Related words:
– "Rijstrook": lane.
– "Baanbrekend": ground breaking.
– "Schaatsbaan": skating rink.
– "Racebaan": race track.

Expressions:
– "Het is van de baan": It’s off, it’s not going to happen anymore.
– "Iets in goede banen leiden": to steer something in the right direction.
– "Op de lange baan schuiven": to postpone something indefinitely.

3. trajectory, orbit [noun] [de baan, de banen] [‘baan‘]

Examples:
– "De maan draait in een baan om de aarde, en de aarde in een baan om de zon."
("The moon orbits the earth, and the earth orbits the sun." Lit.: "The moon turns in an orbit around the earth, and the earth in an orbit around the sun.")

– "De baan van de raket wordt continu bijgesteld door geavanceerde software."
("The rocket’s trajectory is continuously adjusted by advanced software.")