Arm

1. arm [noun] [de arm, de armen] [‘arm‘]

Examples:
– "Mijn rechterarm doet pijn, misschien is het RSI."
("My right arm hurts, maybe it’s RSI." Lit.: "My right arm does pain…")

– "Romeo sloeg zijn armen om Julia’s nek en kuste haar teder."
("Romeo put his arms around Julia’s neck and kissed her tenderly.")

– "Frank denkt dat hij mij kan verslaan met armpje drukken."
("Frank thinks he can beat me at arm wrestling." Lit.: "…with little arm pushing.")

– "Mijn dochtertje moet naar het ziekenhuis; ze heeft een gebroken arm."
("My (little) daughther has to go to hospital, she has a broken arm.")

Expression:
– "Met open armen ontvangen worden.": to be welcomed with open arms, to be very welcome.

Example:
– "Na een jarenlange dictatuur werd de nieuwe democratisch gekozen president met open armen ontvangen."
("After a dicatorship of many years, the new democratically elected president was welcomed with open arms.")

Related words:
– "Hand": hand.
– "Elleboog": elbow.
– "Been": leg.

2. poor [adjective] [‘arm‘]

The declinations "arme" and "armen" can also be used as nouns, see the Examples. (So "de armen" can either translate to "the poor" or to "the arms" ….)

Examples:
– "Arme hals, ik hoop dat je vannacht een slaapplek kunt vinden."
("Poor soul, I hope you can find a place to sleep tonight.")

– "De rijken worden steeds rijker, de armen worden steeds armer."
("The rich are getting richer and richer, the poor are getting poorer and poorer." Lit.: "…continuously richer…continuously poorer.")

– "Nederland probeert via ontwikkelingshulp arme landen te helpen."
("The Netherlands try to help poor countries through development aid.")

Related words:
– "Armoede": poverty.
– "Rijk": rich.
– "Rijkdom": wealth.