Beoordelen

to assess, to judge Iconspeaker_3
[verb]
[be-oor-de-len, be-oor-deel-de, be-oor-deeld]

Beoordelen "Beoordelen" is close to "oordelen". Where "oordelen" is "to pass judgement" or "to make up one’s mind", "beoordelen" implies assessment (based on criteria or circumstances) and usually comes down to indicating approval or disapproval.

Examples:
– "Bij deze auditie wordt u beoordeeld op uw technische vaardigheden." 
("At this audition you will be judged based on your technical abilities.")

– "Moet je vanochtend college geven?" – "Nee, maar ik moet wel tentamens beoordelen." 
("Are you lecturing this morning?" – "No, but I will have to grade tests." Emphasis should be on "will" to reflect the use of "wel". Literally: "Do you have to give lectures…" Note that "college geven" is used only for university lectures. "Tentamen" is the common word for a higher education test.)

– "Hoe is de situatie daar?" – "Het is moeilijk te beoordelen; er is nog veel onduidelijk en iedereen rent rond als een kip zonder kop!" 
("How is the situation (there / with you)?" – "It is difficult to assess; a lot is still unclear and everybody is running around aimlessly / without clear direction." Literally: "like a headless chicken".)

– "De manager behoort de werknemers louter en alleen op hun prestaties te beoordelen." 
("The manager is supposed to assess the employees purely on their achievements.")

– "Oké, ik geef het toe, ik heb hem misschien verkeerd beoordeeld.
("Alright, I admit, I might have misjudged him.")

– "Mam, ik ben oud genoeg om dat zelf te beoordelen ja!
("Mom, I am old enough to judge for myself(, thank you very much)!")

Related words:
– Evaluatie: evaluation [noun] [de evaluatie, de evaluaties].
– Beoordelingsgesprek: appraisal, assessment interview [noun] [het gesprek, de gesprekken].

Example:

– "Heb jij je beoordelingsgesprek al gehad?"
("Have you had your appraisal yet?")

– Inschatting: assessment [noun] [de inschatting, de inschattingen].
– Vooroordeel: prejudice [noun] [het vooroordeel, de vooroordelen].
– Jureren: to act as judge (in a competition) [verb] [jureerde, gejureerd].

One thought on “Beoordelen

  1. Hallo, vandaag zocht ik ook op naar de mening van de beoordelen en veroordelen. Wat is de verschil tussen deze twee woorden?
    Bedankt!

Comments are closed.