Jaloers

jealous (of), envious (of)
[adjective/adverb]
[ja-loers

Most of the time ‘jaloers’ has a negative connotation and is used for both the material and romantic kind of jealousy. The related noun is ‘jaloezie’.

When you positively want to express that something is enviable, you can say ‘het is om jaloers op te worden/zijn!’

Examples:
“Volgens mij is hij het jaloerse type, daar moet ik niets van hebben…” 
(“I think he is the jealous type, I don’t want anything to do with that…”)

“Ben jij jaloers van aard?” – “Nee doorgaans niet. Maar als het gaat om mijn vriendin, dan kan ik wel eens jaloers zijn als zij te veel aandacht krijgt van een ander.” 
(“Are you jealous by nature?” – “No, usually not. But when it regards my girlfriend I may become jealous when she gets too much attention from somebody else.”)

“Vind je mijn nieuwe auto niet mooi? Ben je soms jaloers?” – “Ik ben niet jaloers op je auto, wat kan mij die stomme auto nou schelen, ga nu maar lekker een rondje rijden in die nieuwe auto van je, het is toch te koud voor een open dak!” 
(“Don’t you like my new car? Are you envious??” – “I’m not envious of your car, what do I care about the stupid car, why don’t you go for a spin in that new car of yours, it’s too cold anyway to take the top off…” It’s difficult to translate ‘lekker’ in the example given, it’s somewhat captured in the “why don’t you…” A convertible is called ‘een auto met open dak’ (‘open roof’).)

“Volgens mij is het buurmeisje jaloers op de fiets van Mandy, ik zag haar de banden lek steken.” 
(“I think the girl next door is envious of Mandy’s bicycle, I saw her puncture the tyres…”)

“Gefeliciteerd met je nieuwe baan, wat een promotie, echt om jaloers op te worden!” 
(“Congratulations with your new job, what a promotion, really enviable!”).

Related words:
– Jaloezie: envy, jealousy [noun] [de jaloezie, <no plural>]. This noun can also mean ‘(venetian) blind’ in which case the plural is ‘jaloezieën’.
– Benijden: to envy (another person), to be envious/jealous of (another person) [verb] [benijdde, benijd].
– Jaloers zijn op: synonym for ‘benijden’ but also for things [verb] [was jaloers op … , jaloers op … geweest].

Example:
– “Ik benijd iemand die altijd jaloers is op een ander niet.”
(“I do not envy somebody who is always jealous of somebody else.”)