Werknemer

employee Iconspeaker_3
[noun]
[de werk-ne-mer]

Werknemer Literally "werknemer" means "work taker". It is the formal term for "employee". Typically you'd never say that you are a "werknemer" somewhere, you would say "ik werk bij …" ("I work at …")

Examples:
– "Dit bedrijf heeft veel tevreden werknemers." 
("This company has a lot of satisfied employees.")

– "De plaatsvervangend directeur heeft besloten alle werknemers vanmiddag vrij te geven in verband met de warmte." 
("The deputy general manager has decided to give all employees the afternoon off due to the heat.")

– "De relatie tussen werkgever en werknemers is verslechterd door het langdurige conflict." 
("The relationship between employer and employees has deteriorated because of the long-lasting conflict.")

– "Uiteindelijk zijn de werknemers overgegaan tot een staking, maar dat was het laatste redmiddel." 
("Eventually the employees decided to go on strike, but that was the last resort.")

Related words:
– Werk: work [noun] [het werk, de werken].
– Werkgever: employee employer [noun] [de werkgever, de werkgevers].
– Vakbond: trade/labor union [noun] [de vakbond, de vakbonden].
– Staken: to strike [verb] [staakte, gestaakt].
– Staking: strike [noun] [de staking, de stakingen].