Het einde is in zicht

the end is in sight, we’re almost there
[Dutch phrase of the week]
[het ein-de is in zicht] 

The phrase ‘het einde is in zicht’ is used when a long-lasting activity, or task of relatively long duration, is finally coming to an end. The phrase can also be used literally, where the ‘end’ is physically represented (e.g. a finish line, an empty van), but I think one would still be emphasizing the end of the corresponding activity (e.g. running, unloading a van).

Examples:
“Jongens, het einde is in zicht, nog twee uurtjes rijden en dan zijn we in Marseille.” 
(“Guys, the end is in sight, two more hours to go and then we’ll be in Marseille.”)

“Het einde is in zicht: het huis is leeggeruimd en aanstaande woensdag wordt de koopakte getekend. Hè hè, ik dacht dat er geen einde aan zou komen!” 
(“The end is in sight: the house has been cleared out and this Wednesday the deed of purchase is signed. Pff, I thought it would never end!” Note the typical Dutch ‘hè hè’ to express that something has taken too long.)

“Wanneer kom je naar huis, het is al laat!” – “Ja sorry, de vergadering loopt uit, maar het einde is in zicht dus ik denk dat ik met een uurtje wel thuis ben!” 
(“When are you coming home, it’s already late!” – “Yeah I apologize, the meeting is running late, but we’re almost finished so I think I’ll be home in an hour!”  Note the use of ‘met’ in ‘met een uurtje [end result] ‘: it will take approximately an hour (before [end result] is achieved).”)

“Is het nog ver lopen naar de stad?” –  “Ik denk dat het einde zo in zicht is, als het goed is kunnen we dadelijk de kerktoren al zien!” 
(“Do we still have to walk far before we have reached the city centre?” – “I think we’re almost getting there, if I’m not mistaken we will soon be able to see the church tower.”)

Expressions:
– “De laatste loodjes”: the home stretch, the last few tasks to complete.

Example:
“De laatste loodjes zeker?” – “Nou… was het maar waar! Ik moet nog zeker een jaar studeren voordat ik mijn diploma krijg!”
(“You have reached the home stretch I presume?” – “Well… if only that were true! I have at least one year of college left before I’ll get my diploma!”)

Related words:
– Eind(e): end [noun] [het eind(e), de einden].
– Zicht: sight, view [noun] [het zicht, <no plural>].
– Af: finished, completed [adjective].
– Klaar: ready, finished, completed [adjective/adverb].

Example:
– “Hebben jullie het al af?” – “Nee, we zijn nog lang niet klaar!”
(“Have you completed it yet?” – “No, we are nowhere near completion!”)

Chaos

chaos, disorder, havoc
[noun]
[de cha-os] 

It helps to learn a language when one of its properties is order as opposed to chaos. It helps even more when the translation is exactly the same as the original! But I guess we have to thank the Greeks for that 🙂 .

Examples:
“Hai met Max – ik ben wat later want ik sta vast op de N14; de sneeuw zorgt voor een verkeerschaos!” 
(“Hi it’s Max – I’ll be a bit later because I’m stuck on the N14; the snow is causing a traffic havoc!”)

“Het feit dat ik wiskunde gestudeerd heb, impliceert niet dat ik een expert ben op het gebied van de chaostheorie.” 
(“The fact that I have a degree in mathematics does not imply I’m an expert in the area of chaos theory.” Lit.: “The fact that I have studied mathematics…”)

“Kom binnen, welkom in mijn huis; sorry voor de troep, ik heb gisteren de kinderen over de vloer gehad en daarna is het altijd een beetje een chaos…” 
(“Come in, welcome (in to my home); I apologize for the mess, yesterday I had the kids over and it’s always a bit of a chaos after that…” Lit.: “I’ve had the kids over the floor yesterday…”)

“Voordat we kunnen beginnen met het probleem te analyseren, moeten we eerst orde in de chaos brengen.” 
(“Before we can start analysing the problem, we first have to sort out the chaos.” Lit.: “…, we first have to bring order in the chaos.”)

“U wilt aangifte doen van inbraak? Dat kan, wat is er gestolen?” – “Nou ziet u, de inbrekers hebben een enorme chaos achtergelaten waardoor het nog niet duidelijk is wat er precies gestolen is, maar er is in ieder geval ingebroken!” 
(“You wish to report a burglary? That’s possible, what has been stolen?” – “Well, you see, the burglars left behind a huge chaos and because of that it’s not yet clear what exactly has been stolen, but there was a burglary, that’s for sure!” Lit.: “… but in any case there has been broken into.”)

“De stroom is uitgevallen op Utrecht Centraal Station waardoor er in zeer korte tijd totale chaos is ontstaan.” 
(“There’s a power failure at Utrecht Central Station and it has caused total chaos in a very short time.” Lit. “The power has dropped out … because of which in a very short time…)

Related words:
– Warboel: mess, tangle, mix-up [noun] [de warboel, <no plural>].
– Wanorde: disorder, confusion [noun] [de wanorde, <no plural>].
– Ongeordend: disorganized, unordered, disordered [adjective/adverb].

Example:
– “Ik geef toe dat hij een beetje een ongeordend type is, maar chaotisch zou ik hem niet willen noemen…”
(“I admit he is somewhat of a disorganized character, but I wouldn’t want to call him chaotic.”)

– Chaotisch: chaotic [adjective/adverb].

Naakt

naked, nude, bare
[adjective/adverb] 

‘Naakt’ is mostly used to say that you are not wearing any clothes, i.e. ‘naked’. Figuratively it can also mean ‘bare’ or ‘plain’. When only part of the body is exposed, we use the adjective ‘bloot’. And when you are ‘helemaal bloot’, you are back to being naked 🙂

Examples:
Slaap jij naakt? Jij hebt het toch altijd te warm ‘s nachts?” – “Dat klopt, maar ik slaap niet naakt, want dan ga ik juist zweten, vraag me niet waarom!” 
(“Do you sleep naked? Aren’t you always too warm during the night?” – “That’s right, but I don’t sleep naked, because exactly then I start to sweat, don’t ask me why!”)

“Mijn overbuurvrouw loopt soms naakt door het huis… Maar goed, er valt letterlijk niets te zien, dus van mij mag ze!” 
(“Sometimes my opposite neighbour walks around the house naked… Anyways, there is literally nothing to see, so she can do as she pleases!”)

“Ik heb een terugkerende droom waarin ik naar school ga en dan opeens naakt in de klas zit… Wat denk jij dat dat betekent?” 
(“I have a recurring dream in which I go to school and then suddenly I’m naked in the classroom… What do you think that means?”)

“Wanneer vind jij dat een schilderij met naakte mensen de grenzen van het betamelijke overschrijdt?”  – “Ik weet het niet, ik ben bijvoorbeeld geen fan van Egon Schiele, maar volgens mij kan dat nog wel.”
(“When do you think a painting with nude people exceeds moral boundaries?” – “I don’t know, for example, I’m not a fan of Egon Schiele, but I think that’s within boundaries.” Lit.: “exceeds the boundaries of what is decent…” – “…, but I think that is still ok”.)

“Ik weet nog goed dat ik jou voor het eerst naakt zag…”
(“I remember well seeing you naked for the first time…”)

Expressions:
– “In je nakie”: colloquial form of ‘being naked’. A similar expression is: “in je blootje”.
– “De naakte waarheid”: the plain naked truth.

Example:
“Wat kan ik zeggen, het is de naakte waarheid; niet meer en niet minder.”
(“What can I say, it’s the naked truth; nothing more, nothing less.”)

Related words:
– Naakt: nude (painting/model) [noun] [het naakt, de naakten].
– Naaktstrand: nudist/nude beach [noun] [het strand, de stranden].
– Bloot: naked, nude, bare, uncovered [adjective].

Example:
– “Verschrikkelijk vind ik het, mannelijke toeristen die met blote borst een kerk binnengaan!”
(“I think it’s terrible, male tourists who enter a church bare chested!”)

– Aangekleed: dressed, wearing clothes [adjective] [past participle of ‘aankleden’].

Example:
– “Kan ik binnenkomen, ben je aangekleed?”
(“Can I come in, are you dressed?”)

Afwachten

to wait (for), to wait and see, to await
[verb]
[af-wach-ten, wacht-te af, af-ge-wacht] 

‘Afwachten’ can be used as an alternative for ‘wachten op’ but typically only when it regards a moment in time (that you are waiting for to arrive). Its usage usually implies that you will wait for that moment ‘patiently’ and that you are not anxious (the latter may be the case when using ‘wachten op’). When you are, however, waiting for an outcome of an event and there is some uncertainty around the outcome, or you are postponing another decision until the outcome of the event is known, it is more common to use ‘afwachten’ instead of ‘wachten op’.

Examples:
“En nu?” – “Nu wachten we af!” 
(“And now (what do we do)?” – “And now we wait!”)

“Prima, ik wacht uw reactie af en dan spreken we elkaar te zijner tijd.” 
(“Excellent, I’ll await your response and we’ll speak again in due course.” Note the use of ‘te zijner tijd’: in due course / when appropriate.)

“Kalm wachtte de leeuw het juiste moment af om toe te slaan.” 
(“Patiently the lion waited for the right moment to strike (hard).” Note the verb ‘toeslaan’: to strike (hard), to attack.)

“De zebra op zijn beurt keek de leeuw afwachtend aan…” 
(“The zebra, in its turn, looked at the lion with anticipation….”)

“Is goed, we wachten de bui nog even af, maar dan komen we op de fiets naar de stad, tot straks!” 
(“Alright, we will wait for the shower to pass over, but then we’ll come to the city centre by bike, see you soon!” Note ‘naar de stad’; here ‘de stad’ refers to the city centre (there where typically the action takes place).)

“Ik moet het resultaat van de onderhandelingen nog afwachten, maar ik heb goede hoop dat het huis volgende week verkocht is.” 
(“I still have to wait and see what the result of the negotiations will be, but I am hopeful that the house will be sold next week.”)

Related words:
–  (iets) Tegemoet zien: to await/face (something), to look forward to (something) [verb] [zag tegemoet, tegemoet gezien].
– Wachten (op): to wait for, to await [verb] [wachtte op, op … gewacht].

Avond

evening, night
[noun]
[de a-vond, de a-von-den] 

In Dutch the noun ‘avond’ is used for the period between 6PM and midnight. The ‘nacht’ (night) is typically between midnight and 4AM. It depends a bit when you would translate ‘night’ as ‘avond’ or ‘nacht’. For example, a ‘night out with your friends’ translates best as ‘een avond(je) uit met je vrienden’ and ‘tonight’ can either be ‘vanavond’ (if it starts well before midnight) or ‘vannacht’ (if it starts at midnight or later, or the majority of the activity happens past midnight). Anyways, you will manage, ask the local Dutch Guru for advice 🙂

‘Avond’ is also the title of a song by Dutch singer Boudewijn de Groot who was popular in the sixties and is still well-known now. The song will not teach you anything on how to use ‘avond’, but as you know the DWOTD is often inspired by events in my personal life 😉 And it is a good song to sing along with, so you can join the crowd in the YouTube video below (and perhaps engage in typical Dutch audience behaviour as well).

Lyrics

Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet
( (From now on) never again you will have to put on your coat and hope that your light will work [probably a bicycle light is implied here] )

Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker
(Just let the storm wind rage outside in the dark)

Want binnen is het warm en licht en goed
(Because inside it is warm and bright/light and good)

Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt
(Looking outside – hand in hand – where the rain is falling)

Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen, en ik ken je diepste angst
(I see the fire of hope and doubt in your eyes, and I know your deepest fear(s) )

Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij
(Because there’s nothing you can know for sure, and everything will pass)

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij
(But I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you and me)

En als je ‘s morgens opstaat ben ik bij je, en misschien heb ik al thee gezet
(And when you get up in the morning I will be with you, and maybe I will already have made (us) tea)

En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de duinen
(And when the sun shines outside we’ll go for a walk in the dunes)

En als het regent, gaan we terug in bed
(And if it rains, we’ll go back in bed)

Uren langzaam wakker worden, zwevend in de tijd
(Waking up slowly for hours, floating in time)

Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet: het verleden geeft geen zekerheid
(I see the light through the curtains and I know: the past does not provide assurance/certainty/security)

Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij
(Because there’s nothing you can know for sure, and everything will pass)

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij
(But I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you and me)

Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij
(I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you and me)

Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker
(I turn off the lights and the room is getting dark (now) )

Een straatlantaarn buiten geeft wat licht
(A streetlamp/light outside shines a bit of light)

En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen
(And the things in the room turn into friends who go to sleep)

De stoelen staan te wachten op het ontbijt
(The chairs are waiting for breakfast)

En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing
(And tomorrow I will wake up with the scent of bread and honey)

En de glans van het gouden zonlicht in jouw haar
(And the sheen of the golden sunlight in your hair)

En de dingen in de kamer, ik zeg ze welterusten
(And the things in the room, I wish them good night)

Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel
(Tonight we’ll go to sleep and we’ll see what happens tomorrow [“We zien wel” is typically translated as “we’ll see (what happens)” or “we’ll take it as it comes”] )

Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn, zonder jou
(But the things in the room would be lifeless things, without you)

En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij
Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij