Lijn

line [noun] [de lijn, de lijnen] [‘lijn‘]

Although "lijn" is directly translated with line, it has many applications – just like in English – and has therefore many additional translations, depending on context.

Examples:
– "Wilt u uw hond aan de lijn houden, alstublieft?"
("Please keep your dog on the leash." Lit.:"Would you keep your dog on the leash, please?")

– "Frank wordt door zijn vriendin aan het lijntje gehouden."
("Frank’s girlfriend has him on a string." Lit.: "Frank is being kept on a string by his girlfriend.")

– "Trek een lijn tussen deze twee punten."
("Draw a line between these two points.")

– "Er zit geen lijn in die presentatie."
("There’s no consistency in that presentation.")

– "Hoe oud zou zij zijn? Zij heeft wel al wat lijntjes rond haar ogen."
("How old would she be? She does have some wrinkles around the eyes.")

– "Ik doe aan de lijn: vanavond naar de sportschool en een salade."
("I’m on a diet: to the gym tonight and a salade.")

– "Kun je in grote lijnen schetsen waar dit project over gaat?"
("Can you sketch in broad outlines what this project is about?")

– "Als de maan op één lijn staat met de zon, hebben we een eclips."
("When the moon is aligned with the sun, we have an eclipse.")

– "Het is prettig samenwerken met die collega, we zitten vaak op één lijn."
("It’s nice to work with that colleague, we’re on the same wavelength a lot.")

– "Schat, ik heb je moeder aan de lijn…"
("Darling, it’s your mother on the phone…" Lit.: "…I have your mother on the line…")

– "Blijft u even aan de lijn a.u.b."
("Please hold / Hold the line, please.")

– "Die buslijn bestaat niet meer."
("That bus route no longer exists.")

– "Hij kijkt raar uit zijn ogen, vast en zeker een lijntje gesnoven."
("He has a funny look in his eyes, must have snorted a line of coke.")

– "Die politicus is van de harde lijn."
("That politician is a hardliner.")

– "De resultaten bewegen zich in een opgaande lijn."
("The results show an upward tendency / trend." Lit. "…move themselves …")

– "Marc stamt in een rechte lijn af van de Franse koning Louis XIV."
("Marc is a direct / lineal descendant of the French king Louis XIV.")

Related words:
– "Touw": rope.
– "Koord": chord.
– "Snaar": string.
– "Streep": stripe.