Schuldig

guilty Iconspeaker_3
[adjective]
[schul-dig]

"Schuldig" translates to "guilty". The related noun is "schuld", which translates to "guilt" or "debt".

If you’re "onschuldig", you’re not guilty or innocent.Schuldig

Examples:
– "Ik voel me schuldig omdat ik Sara’s verjaardag vergeten ben." 
("I feel guilty because I forgot Sara’s birthday." Lit.: "I feel myself guilty…")

– "De verdachte werd schuldig bevonden aan moord." 
("The suspect was found guilty of murder.")

– "Wie heeft er een scheetje gelaten?" – "Oeps…schuldig…" 
("Who farted?" – "Oops…guilty…")

Expressions:
– "Het antwoord schuldig (moeten) blijven": to not be able to give an answer.
– "Iemand iets schuldig/verschuldigd zijn": to owe someone something, to be in someone’s debt.

Example:
– "Hoeveel ben ik u schuldig?" – "EUR 9,80."
("How much do I owe you?" – "EUR 9,80")

– "Een slecht geweten": a guilty conscience. Lit.: a bad conscience.

Related words:
– Onschuldig: not guilty, innocent, harmless [adjective].

Example:
– "De ogen van een onschuldig kind maken de grootste bullebak week."
("The eyes of an innocent child weaken the biggest bully.")

– Schuld: guilt, debt [noun] [de schuld, de schulden].