Luier

1. nappy, napkin, diaper Iconspeaker_3 Luier
[noun]
[de lui-er, de lui-ers]

Every young parent’s favourite hobby: changing diapers 🙂 Dutch babies also poop and pee in their diaper, now you can use the Dutch diaper vocabulary on them…

Examples:
– "Schat, kun jij de luier van kleine Tim verwisselen?" 
("Honey, can you change little Tim’s nappy?")

– "Gebruiken jullie wegwerpluiers of herbruikbare?" 
("Do you use throwaway diapers or re-usable ones?")

– "Baby’s billetjes blijven langer droog met deze nieuwe luierformule! Voorkomt uitslag!" 
("Baby’s little buttocks stay dry longer with this new nappy formula! Prevents rashes!")

– "Het verschonen van een luier kost mij maximaal 17 seconden…een kind kan de was doen!" 
("Changing a diaper takes me 17 seconds tops…it’s really easy!")

Related words:
– Baby: [noun] [de baby, de baby’s].
– Romper: romper suit [noun] [de romper, de rompers].

Example:
– "De luier heeft doorgelekt, nu is de romper ook vies…"
("The diaper has leaked (through), now the romper suit is also soiled…")

Bil: buttock [noun] [de bil, de billen].

2. lazier Iconspeaker_3
[adjective]

Used as an adjective, "luier" is the comparative degree of "lui": lazier.Luiaard

Examples:
– "Frank is nog luier dan ik dacht: hij is vandaag weer niet op kantoor…" 
("Frank is even lazier than I thought: again, he’s not in the office today…")

– "En Lisa is nog luier dan Frank! Ze gooit er echt met de pet naar!!"
("And Lisa is even lazier than Frank! She is really not making any effort!!")

– "Het mooie weer maakt me nog luier dan normaal." 
("The beautiful weather makes me even lazier than normal.")

Related words:
Lui: lazy [adjective].