Noodzakelijk

1. necessary [adjective / adverb] [‘noot-zaa-ku-luk’]

Examples:
– "Samenwerking is noodzakelijk om een goed resultaat te behalen."
("Cooperation is necessary to achieve a good result.")

– "Het was noodzakelijk dat de politie met geweld ingreep tijdens de rellen."
("It was necessary that the police acted with force during the riots.")

– "Het feit dat Nederland coffeeshops heeft, betekent niet noodzakelijk dat iedereen in Nederland wiet rookt."
("The fact that The Netherlands have coffeeshops, does not necessarily mean that everybody in The Netherlands smokes weed.")

– "Liefde is een noodzakelijke levensbehoefte."
("Love is a necessity of life." Lit.: "Love is a necessary life’s need.")

2. inevitable [adjective / adverb] [‘noot-zaa-ku-luk’]

Examples:
– "Files zijn een noodzakelijk gevolg van de toegenomen economie."
("Traffic jams are an inevitable consequence of the increased economy. ")

Related words:
– "Noodzaak": necessity.
– "Genoodzaakt": forced, obliged.
– "Nood": need.
– "Onvermijdelijk": inevitable, inescapable.