Koesteren

to cherish Iconspeaker_3 Koesteren
[verb]
[koes-te-ren, koes-ter-de, ge-koes-terd]

"Koesteren" is a word with a positive connotation: to cherish. Objects of one’s "koestering" can be physical things, persons, ideas or concepts.

Examples:
– "Ik koester de gedachte dat ik je hier altijd aan mijn zijde zal hebben." 
("I cherish the thought of always having you here by my side.")

– "Dit prachtige moment moeten we koesteren." 
("We must cherish this beautiful moment.")

– "Ik zal mijn kinderen voor altijd koesteren in mijn hart." 
("I will cherish my children in my heart for ever.")

– "De liefde van mijn leven is met de noorderzon vertrokken…nu koester ik slechts de herinnering…" 
("The love of my life left without a trace…now I merely cherish the memory…")

Expressions:
– "(De) hoop koesteren": to hope, to keep up the hope.
– "(De) vrees koesteren": to fear.

Example:
– "Ik koester de vrees dat er geen overlevenden zijn."
("I fear that there are no survivors.")

– "Zich koesteren in het zonnetje": to enjoy the warmth of the sun.

Related words:
Houden van: to love [noun] [houden van, hield van, gehouden van].
Liefde: love [noun] [de liefde, de liefdes].
– Hunkeren: to long for [verb] [hunkeren, hunkerde, gehunkerd].

Example:
– "Frank hunkert naar de liefde van zijn moeder."
("Frank longs for his mother’s love.")

– Waarderen: to appreciate [verb] [waarderen, waardeerde, gewaardeerd].