Roet in het eten gooien

to make/cause trouble, to spoil (the fun) Iconspeaker_3
[Dutch phrase of the week]

Literally, “roet in het eten gooien” translates to “to throw soot in theRoet in het eten gooien food”. It is used when someone ruins or spoils a situation, or causes trouble that may prevent something (good) from happening.

Examples:
– “Zal Frank roet in het eten gooien met dat akkefietje?” 
(“Will Frank cause trouble with that little incident?”)

– “Gooit onze accountant weer roet in het eten? Weer een tegenslag voor het project!” 
(“Is our accountant making trouble again? Again a setback for the project!”)

– “We wilden vanmiddag gaan fietsen, maar het weer gooit roet in het eten: alleen maar miezeren…” 
(“We wanted to go biking this afternoon, but the weather is spoiling the fun: nothing but drizzle…”)

Related words:
– Bederven: 1. to spoil, to ruin [verb] [bederven, bedierf, bedorven] 2. to go bad <food>, to go sour <e.g. milk> [verb] [bederven, bedierf, bedorven].
– Roet: soot [noun] [het roet, <no plural>].
– Schoorsteenveger: chimney-sweep(er) [noun] [de schoorsteenveger, de schoorsteenvegers].
– Verpesten: to spoil, to ruin, synonymous to “roet in het eten gooien [verb] [verpesten, verpestte, h. verpest].

Example:
– “Ik ben razend! Frank heeft het hele feestje verpest met zijn onverkwikkelijke gedrag!”
(“I’m furious! Frank has ruined the entire party with his sordid behaviour!”)