Behandelen

to handle, to treat 
[verb]
[be-han-de-len, be-han-del-de, be-han-deld]

Behandelen In general “behandelen” can be used for handling objects, matters, and when treating topics, animals or people (the latter two also in the role of physisian/doctor).

Examples:
– “Die wond ziet er niet goed uit, die moet je echt laten behandelen!” 
(“That wound does not look good, you really have to get it treated / looked after!”)

– “Vandaag behandelen we de Riemann hypothese.” 
(“Today we treat/discuss/cover the Riemann hypothesis.”)

– “Ik neem aan dat mijn voorganger het gebruik van naamvallen heeft behandeld?” – “Alleen maar oppervlakkig, meneer.” 
(“I assume that my predecessor has covered the usage of cases?” – “Only superficially / we only scratched the surface, sir.”)

– “Voorzichtig behandelen! Breekbaar!” 
(“Handle with care! Fragile!” Lit. “Breakable!”)

– “Ik vind dat je iemand die van je houdt, en alles voor je doet, niet zo kan behandelen.” 
(“I think that you can’t treat somebody who loves you, and does everything for you, this way.”)

– “Sorry, maar alleen de manager kan uw klacht behandelen. En die is er vandaag niet!” 
(“I’m sorry but only the manager can handle your complaint. And he is not in today!”)

– “Het heeft geen zin om uw moeder nog langer te behandelen, de ziekte is te ver gevorderd.” 
(“It’s pointless to prolong your mother’s treatment / treat your mother any longer, the illness has progressed too far.”)

Related words:
– Behandeling: handling, treatment [noun] [de behandeling, de behandelingen].
– Behandelaar: the person in charge of your case, practitioner [noun] [de behandelaar, de behandelaars].