Hartverwarmend

heartwarming Iconspeaker_3
[adjective/adverb]
[hart-ver-war-mend]

Hart gevuld met emoticonsThe Dutch verb for “to heat” or “to warm” is “verwarmen”. A word you may know is “verwarming”: heating (in your house for example). The adjective ‘heartwarming’ can be created in Dutch by combining the noun “hart” and the adjective “verwarmend”, the latter is created from the verb by adding -d (whereas in English you would add -ing).

Examples:
– “De reactie van het publiek was hartverwarmend.” 
(“The response of the audience was heartwarming.”)

– “Het hartverwarmende gebaar van de politicus deed zijn populariteit onmiddellijk stijgen.” 
(“The heartwarming gesture of the politician made his popularity increase immediately.”)

– “Heb je nog een cadeau gekregen voor je veertigjarige dienstverband?” – “Nee, en ook de receptie was niet hartverwarmend te noemen, eerder kil…” 
(“And, did you get a present for your forty years of service (in the company)?” – “No, and also the reception could not be called heartwarming, rather cold…” The word ‘dienstverband’ translates as ’employment’ and ‘veertigjarig’ as ‘having taken forty years’.)

– “Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze hartverwarmende ontvangst!” 
(“I would like to thank you all for this heartwarming welcome!” Note that ‘ontvangst’ is typically translated as ‘reception’.)

– “Het tv-programma ‘All you need is love‘ is een aaneenschakeling van hartverwarmende momenten.” 
(“The TV show ‘All you need is love’ is a succession/chain of heartwarming moments.”)

– “Hartverwarmend gezongen jongen, ik ben bijzonder ontroerd!” 
(“Heartwarmingly sung man, I am very moved!”)

Expressions:
Check out DWOTD Hart for an overview of expressions with “Hart”.

Related words:
Hart: heart [noun] [het hart, de harten].
– Warm: warm [adjective/adverb].
– Verwarmen: to heat, to warm [verb] [verwarmde, verwarmd].
– Ontroerend: moving, poignant [adjective/adverb].