Verandering

change, alteration, variety 
[noun]
[de ver-an-de-ring, de ver-an-de-rin-gen]

Verandering “Verandering” is pretty much like ‘change’ in English. However when somebody asks you for ‘change’ for the parking meter, you will be asked for ‘wisselgeld’ or ‘kleingeld’. Of course you can offer the person real change, by suggesting a bicycle 😉

Examples:
– “Verandering! Wij willen verandering!” 
(“Change! We want change!”)

– “Verandering? Verandering? Ik heb liever wisselgeld! (Om bier te kopen!)” 
(“Change? Change? I would rather have change! (To buy some beer!)”)

– “Om vooruitgang te boeken in het leven, moet je dingen veranderen.” 
(“In order to make progress in life, one has to make changes.”)

– “Sander is van plan een verandering aan te brengen in het DWOTD-format, alleen weet hij nog niet precies welke…” 
(“Sander is planning a change in the DWOTD format, however he does not yet know exactly what kind…”)

– “Ik vind deze verandering helemaal niks, kunnen we niet gewoon terug naar hoe het vroeger was? Je weet wel, voordat we onze productieve uren moesten bijhouden?” 
(“I don’t like this change one bit, can’t we just go back to old times? You know, before we had to keep track of our productive hours?”)

– “Hallo, met Lindsay, ik wil graag een verandering aanbrengen in de tekst, kun je even langskomen om het te bespreken?” 
(“Hi, this is Lindsay speaking, I would like to make a change in your text, can you drop by to discuss it?”)

– “De meeste mensen zijn bang voor verandering, dus mijn plan is om dit stiekem door te voeren…” 
(“Most people are afraid of change, so my plan is to go ahead with this surreptitiously…”)

Expressions:
– “Verandering van spijs doet eten”: change is good, variety is the spice of life. Lit. “change of food makes one eat.” Note that ‘spijs’ and ‘spijzen’ are old-fashioned.
– “Verandering van omgeving”: change of scenery. Lit. ‘surroundings’. 

Related words:
– Veranderen: to change [verb] [veranderde, veranderd].
– Aanpassen: to adapt to, adjust to [verb] [paste aan, aangepast]. Note that ‘aanpassen’ can also mean to try/fit on (of clothes).

Example:
– “Ik heb de broek aangepast in de winkel; ze zijn nu de lengte aan het aanpassen, en ik kan hem volgende week ophalen.”
(“I tried the pants / pair of trousers on in the store; they will adjust the length, and I can pick them up next week.”)

– Wisselgeld: change (money) [noun] [het wisselgeld, <no plural>].
– Anders: differently, otherwise [adverb].