De één zijn dood is de ander zijn brood

one man’s misfortune is another man’s opportunity
[phrase]
[de één zijn dood is de an-der zijn brood] 

The literal translation of ‘de één zijn dood is de ander zijn brood’ is ‘the death of one, is the bread of another’. It is used when there is a case of somebody profiting from somebody else’s misfortune.

Examples:
“Ik heb mijn iPod Touch in het vliegtuig laten liggen.” – “Dat is balen, maar je hebt wel een ander blij gemaakt.” – “Ja, ja, ik weet het, de één zijn dood is de ander zijn brood etc.”  
(“I left my iPod Touch on the plane.” – “That’s unfortunate, but then again, you did make somebody else happy.” – “Yeah, yeah, I know, one man’s misfortune is another man’s opportunity and all that…”)

“Er zijn mensen die hun brood verdienen met wapenhandel, dat is bijna letterlijk een geval van ‘de één zijn dood is de ander zijn brood’.” 
(“There are people who earn their living with arms trade, that’s almost literally a case of ‘de één zijn dood is de ander zijn brood‘.” Note the other expression with ‘brood’: ‘je brood verdienen met’.)

“Door de crisis heeft één van de twee groenteboeren bij ons in de buurt zijn deuren moeten sluiten. Maar je ziet weer dat de één zijn dood de ander zijn brood is, want met die andere zaak gaat het nu plotseling weer heel goed!” 
(“One of the two greengrocer’s shops in our neighbourhood has had to close down due to the (financial) crisis. But it is once again illustrated that one man’s misfortune is another man’s opportunity because the other shop is suddenly doing very well again!” Note that a ‘boer’ is a ‘farmer’ in Dutch, however it is also used for a greengrocer’s (groenteboer) and for small cheese shops (kaasboer).)

Expressions:
– “Een slaatje slaan uit iets”: to profit from a situation / to cash in on something.

Example:
“Sander heeft nog steeds geen slaatje weten te slaan uit zijn blog :-)”
(“Sander still has not cashed in on his blog 🙂 “).

Related words:
– Dood: death [noun] [de dood, <no plural>].
– Brood: (loaf of) bread [noun] [het brood, de broden].
– Profiteren (van): to profit (from), to take advantage (of) [verb] [profiteerde, geprofiteerd].
Pech: bad luck [noun] [de pech, <no plural>].
– Geluk: luck, happiness [noun] [het geluk, <no plural>].

Tegenslag

setback, mishap, bad luck Iconspeaker_3
[noun]
[de te-gen-slag, de te-gen-sla-gen]

Tegenslag A "tegenslag" is generally more serious than a "tegenvaller" (something turning out in your disadvantage unexpectedly). It is composed of the words "tegen" (against) and "slag" (blow, stroke).

A common usage is "Met tegenslag(en) te kampen hebben", see below.

Examples:
– "Marc en Sander hebben beiden met tegenslagen te kampen, vandaar dat er onlangs weinig DWOTDs zijn gepubliceerd." 
("Both Sander and Marc suffer misfortune at the moment, that's why not many DWOTDs have been published recently." Note that the verb "kampen" originally means "to struggle/fight" but is not used that way anymore.)

– "Het project heeft vertraging opgelopen omdat we tegenslagen hebben ondervonden bij de aanbesteding." 
("The project is delayed because there were some mishaps during the call for tenders.")

– "Na herhaalde tegenslagen heeft hij de hoop opgegeven ooit nog ware liefde te ervaren." 
("After repeated setbacks he gave up hope that he would ever experience true love.")

– "Hoe gaat het met de bouw van jullie huis?" – "De ene na de andere tegenslag, echt waar, ik wou dat we er nooit aan begonnen waren!" 
("How's the construction of your new house going?" – "One setback after the other, honestly, I wish we had never started it!")

Related words:
– Tegenvaller: disappointment [noun] [de tegenvaller, de tegenvallers].
– Pech: bad/tough luck [noun] [de pech, <no plural>].

Slachtoffer

victim Click to listen
Slachtoffer
[noun]
[het slacht-of-fer, de slacht-of-fers]

"Slachtoffer" is composed of "slacht" and "offer", which respectively translate to "slaughter" and "sacrifice"…a "slachtoffer" is not doing very well…

Examples:
– "Ten minste twaalf doden door treinongeval Spanje." 
("At least twelve victims dead in train accident Spain.")

– "Sally is het slachtoffer geworden van een billenknijper." 
("Sally has fallen victim to a bottom squeezer.")

– "De verdediger werd het slachtoffer van de schwalbe van de aanvaller: de scheidsrechter gaf hem onterecht een rode kaart." 
("The defender became the victim of the striker's fake dive: the referee gave him an undeserved red card.")

Expressions:
– "Het kind van de rekening zijn": to be the victim, to suffer, to pay the piper, to carry the can.

Example:
– "Polici kletsen veel, en doen niks. De gewone man is het kind van de rekening."
("Politicians talk a lot of nonsense, and do nothing. The man in the street is suffering." Lit.: …the common man…".)

Related words:
– Offer: sacrifice [noun] [het offer, de offers].
– Slager/slachter: butcher [noun] [de slager, de slagers].
– Slachten: to kill, to slaugther [verb] [slachten, slachtte, h. geslacht].

Example:
– "Argentinië – Noord-Korea 7-0…een slachtpartij…"
("Argentina – North-Korea 7-0…a massacre…" Lit.: "…a slaughter party…")