Advies

advice, recommendation, counsel Iconspeaker_3
[noun]
[het ad-vies, de ad-vie-zen]

go-straight-or-left-160712_640 “Advies” you can give (“geven”), obtain (“inwinnen”) or ask for (“om advies vragen”). You will also often hear the noun “raad”; it is somewhat synonymous with “advies” but you would not use it with “inwinnen”. The related verb is “adviseren”. Somebody who provides advice for a living, is called an “adviseur”. See Related Words for more.

Examples:
– “Ik ga een nieuwe auto kopen, kan ik jou een keer bellen voor advies?” 
(“I’m going to buy a new car, is it alright if I call you sometime for advice?”)

– “Wat voor advies zou jij mij geven?” 
(“What would you advise me? / What advice would you give me?”)

– “Sander geeft vaak ongevraagd advies, maar hij bedoelt het goed.” 
(“Sander often gives unsolicited advice, but he means well.”)

– “Ik waardeer jouw advies altijd ten zeerste, maar in dit geval sla je de plank volledig mis!” 
(“I always highly appreciate your advice, but in this case you are way off!” Literally: “… you completely mis(hit) the plank/board”.)

Expressions:
– “Iemand met raad en daad bijstaan”: to advise and assist someone.

Related words:
– Raad: advice, counsel [noun] [de raad, <no plural>].
– Raad/advies geven: to advise/counsel (someone) [verb] [gaf raad/advies, raad/advies gegeven].
– Adviseren: to advise, to recommend [verb] [adviseerde, geadviseerd].
– Adviseur: adviser, advisor, counsel(l)or, counsel, consultant [noun] [de adviseur, de adviseurs].
– Advies inwinnen: to obtain advice about something [verb] [won advies in, advies ingewonnen].
– Aanraden: to recommend [verb] [raadde/ried aan, aangeraden].

Tippen

1. to inform someone Iconspeaker_3
[verb]
[tip-pen, tip-te, heeft ge-tiptTip

As in English, a "tip" is an advice or a piece of useful information. The verb "tippen" is "to give someone a tip". Its passive form – to receive information – is "getipt worden". Don't confuse "tippen" with "tippelen" which is what prostitutes do.

Examples:
– "De politieman werd getipt over de drugsdeal." 
("The policeman got a tip on the drugsdeal.")

– "Ik heb hem getipt over die vacature, omdat ik vond dat hij geknipt was voor die baan." 
("I told him about that job vacancy, because I thought he was cut out for that job.")

– "Zij tipten hun vrienden over het huis, zodat zij een bod konden doen voordat het op de markt kwam." 
("They told their friends about the house, so they could put in a bid before it was put on the market.")

– "De criminelen werden getipt dat de politie een inval zou doen." 
("The criminals were given information that the police would barge in.")

– "Ik zit middenin een moeilijke onderhandeling; kun jij me niet nog wat goede tips geven?" 
("I'm in the middle of a tough negotiation; can't you give me some good advice?")

Expressions:
– "Tips en trucjes": tips and tricks.
– "Getipt worden als": to be seen as the successor of someone in an important position.

Example:
– "Zij wordt getipt als de volgende president van Egypte."
("She has a big chance of becoming the next president of Egypt.")

Related words:
– Advies: advice [noun] [het advies, de adviezen].
– Adviseren: to advise [verb] [adviseerde, heeft geadviseerd].

2. to give a tip Iconspeaker_3
[verb]
[werk-woord, ver-le-den tijd, vol-tooid deel-woord]

"Tippen" can also mean "to give a tip". To complicate things, the Dutch word for the tip is totally unrelated to the verb: "fooi". "Een fooi geven" (to give a tip) is synonymous to "tippen".

Examples:
– "De meeste Nederlanders tippen behoorlijk weinig." 
("Most Dutch people don't give a lot of tip.")

– "Amerikanen tippen tot wel 20%; Nederlanders geven een fooi van maximaal 10%." 
("Americans tip to up to 20%; Dutch people tip to up to 10%.")

– "Vind je dat de service goed moet zijn of tip je altijd in de horeca?" 
("Do you think the service should be good or do you also give a tip in hotels, restaurants, and bars?")

Related words:
– Fooi: tip [noun] [de fooi, de fooien].

Example:
– "Hoeveel fooi hebben we gekregen vanavond?"
("How many tips did we get tonight?")

3. to equal someone's performance Iconspeaker_3
[verb]
[werk-woord, ver-le-den tijd, vol-tooid deel-woord]

A third meaning of "tippen" is used when comparing achievements of persons. The expression used is "aan iemand tippen" (to equal someone or someone's performance) and it is usually used in the negative sense.

Examples:
– "Hoewel hij het zijn hele leven geprobeerd heeft, kon hij nooit aan de successen van zijn tweelingbroer tippen." 
("Despite his life-long attempts, he could never match the successes of his twin brother.")

– "De wedstrijdzwemmer kon niet tippen aan zijn concurrent die het wereldrecord op zijn naam heeft staan." 
("The professional swimmer could not perform better than his competitor who holds the world record.")

– "Denk jij dat je kunt tippen aan je baas?" 
("Do you think you can perform equally good or better than your boss?")