Toekomst

future Click to listen 
Toekomst

[noun]
[de toe-komst, <no plural>]

"Toekomst" is composed of "toe" en "komst", which respectively translate to "to" and "coming/arrival". The "toekomst" is the time that is coming to us: the future.

Examples:
– "Niemand kan de toekomst voorspellen." 
("Nobody can predict the future.")

– "Je kunt op mijn steun rekenen, nu en in de toekomst." 
("You can count on my support, now and in the future.")

– "Het is de verwachting dat Sophia een glorieuze toekomst wacht." 
("It is expected that a glorious future awaits Sophia." Lit.: "It is the expectation that…")

Expressions:
– "De tijd zal het leren": time will tell.
– "In het verschiet liggen": to lie ahead.

Example:
– "Frank manager? Dan ligt er veel trammelant in het verschiet…"
("Frank manager? Then a lot of trouble lies ahead…")

Related words:
Geschiedenis: history [noun] [de geschiedenis, de geschiedenissen].
– Heden: 1. present [noun] [het heden, <no plural>]. 2. today [adverb].
– Tijd: time [noun] [de tijd, de tijden].

Example:

"Bedankt voor uw tijd." – "Graag gedaan.
"

("Thank you for your time." – "You're welcome.")

– Verleden: past [noun] [het verleden, <no plural>].

Example:
– "Drievoudig is de gang des tijds: dralend komt de toekomst nader, pijlsnel is vervlogen het heden, eeuwig stil staat het verleden <Schiller>."
("Threefold the stride of time: loitering slow, the future creepeth; arrow-swift, the present sweepeth; and motionless forever stands the past. <Schiller>")